Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Cập nhật thông tin thành viên theo Sơ đổ tổ chức

Sau khi Sơ đồ tổ chức được áp dụng, thông tin phòng ban và chức vụ mà thành viên đã nhập (nếu có) sẽ được thay thế bằng thông tin phòng ban và chức vụ được cài đặt theo Sơ đồ tổ chức

Đối với Thành viên:

Bước 1: Truy cập trang cá nhân

Cập nhật thông tin thành viên theo Sơ đổ tổ chức - Ảnh 1

Bước 2: Trên mục thông tin cá nhân, chọn Chỉnh sửa thông tin

Cập nhật thông tin thành viên theo Sơ đổ tổ chức - Ảnh 2

Bước 3:  Trong thông tin cá nhân, kéo xuông mục Công việc và ấn chọn nút Chỉnh sửa

Cập nhật thông tin thành viên theo Sơ đổ tổ chức - Ảnh 3

Bước 4:  Cập nhật thông tin Phòng ban và Chức vụ theo sơ đồ tổ chức và ấn  nút Lưu thay đổi

Cập nhật thông tin thành viên theo Sơ đổ tổ chức - Ảnh 4

Đối với Quản trị viên:

Bước 1: Truy cập trang Quản lý thành viên

Cập nhật thông tin thành viên theo Sơ đổ tổ chức - Ảnh 5

Bước 2: Trên thông tin Phòng ban và chức vụ, giao diện hiển thị yêu cầu cần cập nhật, chọn Chỉnh sửa thông tin

Những trường này được đánh dấu cảnh báo trên trang cá nhân

Cập nhật thông tin thành viên theo Sơ đổ tổ chức - Ảnh 6

Bước 3: Chọn phòng ban và chức vụ của thành viên này theo Sơ đồ tổ chức và ấn Lưu lại chỉnh sửa

Cập nhật thông tin thành viên theo Sơ đổ tổ chức - Ảnh 7