Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Có người lạ gửi tin nhắn cho tôi, tôi phải xử lý như thế nào?

Những tin nhắn gửi từ người lạ trên Gapo Work (người lạ được định nghĩa là người không trong cùng tổ chức và không phải bạn bè của bạn) đều được lưu trữ tại mục Tin nhắn chờ, nơi bạn có thể quản lý, xem xét và đưa ra những tác vụ sao cho phù hợp.

Để quản lý các tin nhắn đang chờ từ người lạ, hãy làm theo hướng dẫn sau:

Đối với nền tảng Web

Bước 1: Truy cập GapoWork tại https://www.gapowork.vn/ và tới mục Tin nhắn. Hãy bấm vào biểu tượng tin nhắn chờ

Có người lạ gửi tin nhắn cho tôi, tôi phải xử lý như thế nào? - Ảnh 1

Bước 2: Tại giao diện quản lý tin nhắn chờ, hãy chọn 1 cuộc hội thoại từ người lạ bạn muốn xem.

Có người lạ gửi tin nhắn cho tôi, tôi phải xử lý như thế nào? - Ảnh 2

Khi chưa được chấp nhận tin nhắn, người lạ sẽ không nhận được thông tin rằng bạn đã xem tin nhắn đó hay chưa, và 2 bạn cũng bị giới hạn các tác vụ như không thể gọi điện, tạo phòng họp Zoom hay ghim tin nhắn.

Bước 3: Bạn hãy chọn tác vụ tương ứng sau khi đã xem xét và cân nhắc trường hợp tin nhắn của người lạ này.

  • Chặn: Chặn người lạ gửi tin nhắn tới bạn
  • Xóa: Xóa đoạn hội thoại cùng nội dung đã tồn tại bên trong, người lạ vẫn sẽ có thể gửi tin nhắn mới tới bạn
  • Chấp nhận: Cho phép 2 bạn có thể gửi tin nhắn và thực hiện các tác vụ như hội thoại bình thường

Đối với ứng dụng điện thoại (iOS và Android):

Bước 1: Truy cập ứng dụng GapoWork và tới mục Tin nhắn. Hãy bấm vào biểu tượng tin nhắn chờ

Có người lạ gửi tin nhắn cho tôi, tôi phải xử lý như thế nào? - Ảnh 3

Bước 2: Tại giao diện quản lý tin nhắn chờ, hãy chọn 1 cuộc hội thoại từ người lạ bạn muốn xem.

Có người lạ gửi tin nhắn cho tôi, tôi phải xử lý như thế nào? - Ảnh 4

Khi chưa được chấp nhận tin nhắn, người lạ sẽ không nhận được thông tin rằng bạn đã xem tin nhắn đó hay chưa, và 2 bạn cũng bị giới hạn các tác vụ như không thể gọi điện, tạo phòng họp Zoom hay ghim tin nhắn.

Có người lạ gửi tin nhắn cho tôi, tôi phải xử lý như thế nào? - Ảnh 5

Bước 3: Bạn hãy chọn tác vụ tương ứng sau khi đã xem xét và cân nhắc trường hợp tin nhắn của người lạ này.

  • Chặn: Chặn người lạ gửi tin nhắn tới bạn
  • Xóa: Xóa đoạn hội thoại cùng nội dung đã tồn tại bên trong, người lạ vẫn sẽ có thể gửi tin nhắn mới tới bạn
  • Chấp nhận: Cho phép 2 bạn có thể gửi tin nhắn và thực hiện các tác vụ như hội thoại bình thường