Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

GapoWork có chia sẻ dữ liệu của tôi với bên thứ ba không?

Là khách hàng của GapoWork, bạn sẽ kiểm soát và cho phép những tiện ích tích hợp nào có thể truy vấn dữ liệu qua API của chúng tôi, bao gồm các nhà cung cấp đã được kiểm duyệt trong thư mục tiện ích tích hợp của chúng tôi hoặc các tiện ích tích hợp tùy chỉnh mà bạn có thể phát triển. Gapo có khung quản lý bên thứ ba hiệu quả cao bao gồm đánh giá nhà cung cấp, thử nghiệm bảo mật và xem xét định kỳ hoặc ngẫu nhiên để đảm bảo sự phù hợp với cam kết của chúng tôi về việc bảo vệ dữ liệu của bạn.

Trong trường hợp Gapo thuê các nhà thầu phụ (hoặc "bên xử lý phụ") cho các dịch vụ có thể yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân hoặc khách hàng của GapoWork, điều này sẽ chỉ được thực hiện khi có thỏa thuận bằng văn bản áp dụng cho bên xử lý phụ các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu giống như được áp dụng cho Gapo trong thỏa thuận doanh nghiệp trên GapoWork. Danh sách các bên xử lý phụ hiện hành có thể được cung cấp theo yêu cầu.