Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

GapoWork có thể làm gì với dữ liệu của tôi?

Mọi thứ bạn tải lên GapoWork (dữ liệu về khách hàng của bạn) đều chịu sự điều chỉnh của thỏa thuận doanh nghiệp và chỉ được cung cấp cho Gapo để mang đến cho bạn dịch vụ GapoWork và sự hỗ trợ phù hợp. Người dùng của bạn sẽ không bị nhắm mục tiêu quảng cáo trên GapoWork và chúng tôi không sử dụng dữ liệu của bạn để thông báo phương thức nhắm mục tiêu quảng cáo trên Gapo.

Chúng tôi tạo dữ liệu thống kê và phân tích tổng hợp có được từ việc bạn sử dụng GapoWork. GapoWork chỉ chia sẻ dữ liệu này với Gapo trong những trường hợp việc này trực tiếp mang lại lợi ích cho dịch vụ khác trên GapoWork của chúng tôi, chẳng hạn như bảo mật hoặc khắc phục sự cố. Chúng tôi rất xem trọng việc bảo vệ dữ liệu của bạn và có các biện pháp kiểm soát truy cập, giám sát và chế độ đào tạo nhân viên để ngăn nhân viên Gapo truy cập trái phép vào dữ liệu.