Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Khởi tạo tổ chức trên GapoWork như thế nào?

Để đăng ký tài khoản Quản trị viên trên GapoWork, truy cập GapoWork tại https://www.gapowork.vn/login rồi thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhập email doanh nghiệp chưa được đăng ký trước đây (Lưu ý: GapoWork hiện tại chưa hỗ trợ cho email cá nhân như gmail).

Khởi tạo tổ chức trên GapoWork như thế nào? - Ảnh 1

Bước 2: Nhập mã xác thực đã được gửi về email để xác minh tài khoản.

Khởi tạo tổ chức trên GapoWork như thế nào? - Ảnh 2

Bước 3: Chọn và xác nhận mật khẩu đăng nhập tài khoản.

Khởi tạo tổ chức trên GapoWork như thế nào? - Ảnh 3

Bước 4: Nhập thông tin định danh cá nhân, bao gồm họ tên và số điện thoại để bảo vệ tài khoản.

Khởi tạo tổ chức trên GapoWork như thế nào? - Ảnh 4

Bước 5: Nhập tên cho tổ chức (Workspace) mới. Sau khi tổ chức mới được tạo, một nhóm riêng thuộc tổ chức cũng được tạo tự động.

Khởi tạo tổ chức trên GapoWork như thế nào? - Ảnh 5