Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Làm cách nào để chuyển tiếp nhiều tin nhắn cùng lúc

Bạn có nhiều tin nhắn cần được chuyển tiếp cùng lúc mà không muốn thao tác lần lượt? Vui lòng truy cập GapoWork tại https://www.gapowork.vn/ và làm theo hướng dẫn dưới đây:

Đối với nền tảng Web:

Bước 1: Truy cập vào cuộc hội thoại có chứa những tin nhắn bạn cần chuyển tiếp

Bước 2: Tại 1 trong những dòng tin nhắn bạn muốn chuyển tiếp, hãy đặt con trỏ chuột và bấm vào biểu tượng dấu ba chấm

Bước 3: Chọn tính năng "Chọn tin nhắn"

Làm cách nào để chuyển tiếp nhiều tin nhắn cùng lúc - Ảnh 1

Bước 4: Tích vào những dòng tin nhắn để thực hiện việc đánh dấu những tin nhắn bạn sẽ dự định chuyển tiếp

Làm cách nào để chuyển tiếp nhiều tin nhắn cùng lúc - Ảnh 2

Bước 5: Sau khi hoàn thành việc chọn các tin nhắn, ở bên trên giao diện hội thoại, bạn hãy nhấp vào "Chuyển tiếp" để tiến hành việc chuyển tiếp nhiều tin nhắn.

Làm cách nào để chuyển tiếp nhiều tin nhắn cùng lúc - Ảnh 3

Bước 6: Bạn hãy chọn cuộc trò chuyện mà những tin nhắn đã chọn sẽ được chuyển tiếp tới

Làm cách nào để chuyển tiếp nhiều tin nhắn cùng lúc - Ảnh 4

Vậy là xong! Bạn đã chuyển tiếp thành công cùng lúc nhiều tin nhắn tới cuộc hội thoại mong muốn.

Làm cách nào để chuyển tiếp nhiều tin nhắn cùng lúc - Ảnh 5

Đối với ứng dụng điện thoại (iOS và Android):

Bước 1: Truy cập vào cuộc hội thoại có chứa những tin nhắn bạn cần chuyển tiếp

Bước 2: Giữ tay đặt tại dòng tin nhắn bạn muốn chuyển tiếp để mở danh sách các tùy chọn với tin nhắn, và bấm "Chọn".

Làm cách nào để chuyển tiếp nhiều tin nhắn cùng lúc - Ảnh 6

Bước 3: Tích vào những dòng tin nhắn để thực hiện việc đánh dấu những tin nhắn bạn sẽ dự định chuyển tiếp

Làm cách nào để chuyển tiếp nhiều tin nhắn cùng lúc - Ảnh 7

Bước 4: Sau khi hoàn thành việc chọn các tin nhắn, bạn hãy nhấp vào "chuyển tiếp" để tiến hành việc chuyển tiếp nhiều tin nhắn.

Làm cách nào để chuyển tiếp nhiều tin nhắn cùng lúc - Ảnh 8

Bước 5: Bạn hãy chọn cuộc trò chuyện mà những tin nhắn đã chọn sẽ được chuyển tiếp tới.

Làm cách nào để chuyển tiếp nhiều tin nhắn cùng lúc - Ảnh 9

Vậy là xong! Bạn đã chuyển tiếp thành công cùng lúc nhiều tin nhắn tới cuộc hội thoại mong muốn.

Làm cách nào để chuyển tiếp nhiều tin nhắn cùng lúc - Ảnh 10