Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Làm cách nào để sao chép cùng lúc nhiều tin nhắn?

Bạn có nhiều tin nhắn cần được sao chép cùng lúc mà không phải thao tác lần lượt? Vui lòng truy cập GapoWork tại https://www.gapowork.vn/ và làm theo hướng dẫn dưới đây:

Lưu ý: Chức năng này chỉ áp dụng được với các tin nhắn dạng văn bản. Với những loại tin nhắn khác như tệp đa phương tiện, cuộc họp, tệp tin, chúng sẽ không được ghi nhận thao tác Sao chép

Đối với nền tảng Web:

Bước 1: Truy cập vào cuộc hội thoại có chứa những tin nhắn bạn cần sao chép

Bước 2: Tại 1 trong những dòng tin nhắn bạn muốn sao chép, hãy đặt con trỏ chuột và bấm vào biểu tượng dấu ba chấm

Bước 3: Chọn tính năng "Chọn tin nhắn"

Làm cách nào để sao chép cùng lúc nhiều tin nhắn? - Ảnh 1

Bước 4: Tích vào những dòng tin nhắn để thực hiện việc đánh dấu những tin nhắn bạn sẽ dự định sao chép

Làm cách nào để sao chép cùng lúc nhiều tin nhắn? - Ảnh 2

Bước 5: Sau khi hoàn thành việc chọn các tin nhắn, ở bên trên giao diện hội thoại, bạn hãy nhấp vào "Sao chép" để tiến hành việc sao chép nhiều tin nhắn.

Làm cách nào để sao chép cùng lúc nhiều tin nhắn? - Ảnh 3

Đối với ứng dụng điện thoại (iOS và Android):

Bước 1: Truy cập vào cuộc hội thoại có chứa những tin nhắn bạn cần sao chép

Bước 2: Giữ tay đặt tại dòng tin nhắn bạn muốn sao chép để mở danh sách các tùy chọn với tin nhắn, và bấm "Chọn nhiều".

Làm cách nào để sao chép cùng lúc nhiều tin nhắn? - Ảnh 4

Bước 3: Tích vào những dòng tin nhắn để thực hiện việc đánh dấu những tin nhắn bạn sẽ dự định sao chép

Làm cách nào để sao chép cùng lúc nhiều tin nhắn? - Ảnh 5

Bước 4: Sau khi hoàn thành việc chọn các tin nhắn, bạn hãy nhấp vào "Sao chép" để tiến hành việc sao chép nhiều tin nhắn.

Làm cách nào để sao chép cùng lúc nhiều tin nhắn? - Ảnh 6