Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Làm cách nào để sử dụng chức năng tìm kiếm trong cuộc hội thoại?

Để tìm kiếm một cuộc hội thoại trong danh sách tài khoản chat, truy cập GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau

Đối với ứng dụng điện thoại (IOs và Android):

 • Bước 1: Vào biểu tượng Chat (nằm phía dưới giữa màn hình)
Làm cách nào để sử dụng chức năng tìm kiếm trong cuộc hội thoại? - Ảnh 1
 • Bước 2: Chọn mục ""Tìm kiếm"" hình kính lúp ở đầu danh sách cuộc hội thoại
Làm cách nào để sử dụng chức năng tìm kiếm trong cuộc hội thoại? - Ảnh 2
 • Bước 3: Điền tên cuộc hội thoại cần tìm kiếm
Làm cách nào để sử dụng chức năng tìm kiếm trong cuộc hội thoại? - Ảnh 3
 • Bước 4: Sau khi hệ thống hiển thị một số kết quả phù hợp, nhấnvào tên cuộc hội thoại bạn muốn để bắt đầu trò chuyện.

Đối với nền tảng web:

 • Bước 1: Vào biểu tượng Chat (nằm bên cạnh biểu tượng Nhóm)
Làm cách nào để sử dụng chức năng tìm kiếm trong cuộc hội thoại? - Ảnh 4
 • Bước 2: Chọn mục ""Tìm kiếm"" hình kính lúp ở đầu danh sách Chat
 • Bước 3: Điền tên cuộc hội thoại cần tìm kiếm
Làm cách nào để sử dụng chức năng tìm kiếm trong cuộc hội thoại? - Ảnh 5
 • Bước 4: Sau khi hệ thống hiển thị một số kết quả phù hợp, nhấn chuột vào tên cuộc hội thoại bạn muốn để bắt đầu trò chuyện.

Để tìm kiếm tin nhắn trong một cuộc hội thoại, truy cập GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau

Đối với ứng dụng điện thoại (IOs và Android):

 • Bước 1: Truy cập vào cuộc hội thoại cần tìm kiếm
 • Bước 2: Chọn mục "Tìm kiếm" hình kính lúp ở đầu danh sách Chat
 • Bước 3: Điền nội dung tin nhắn cần tìm kiếm
Làm cách nào để sử dụng chức năng tìm kiếm trong cuộc hội thoại? - Ảnh 6
 • Bước 4: Hệ thống hiển thị các tin nhắn phù hợp với nội dung cần tìm kiếm. Bạn có thể trả lời những tin nhắn đó nếu cần thiết.

Đối với nền tảng web:

 • Bước 1: Truy cập vào cuộc hội thoại cần tìm kiếm
 • Bước 2: Chọn mục "Tìm kiếm" hình kính lúp ở đầu danh sách Chat
 • Bước 3: Điền nội dung tin nhắn cần tìm kiếm
Làm cách nào để sử dụng chức năng tìm kiếm trong cuộc hội thoại? - Ảnh 7
 • Bước 4: Hệ thống hiển thị các tin nhắn phù hợp với nội dung cần tìm kiếm. Bạn có thể trả lời những tin nhắn đó nếu cần thiết.