Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Làm thế nào để bật / tắt thông báo và rời khỏi nhóm chat?

Để / bật tắt thông báo của nhóm chat, truy cập vào GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau:

  • Đối với ứng dụng điện thoại (iOS và Android):

Bước 1: Vào nhóm chat mà bạn muốn bật / tắt thông báo

Bước 2: Nhấn vào tên nhóm chat của bạn ở đầu trang

Làm thế nào để bật / tắt thông báo và rời khỏi nhóm chat? - Ảnh 1

Bước 3: Nhấn vào nút "Bật thông báo" / "Tắt thông báo"

Làm thế nào để bật / tắt thông báo và rời khỏi nhóm chat? - Ảnh 2

  • Đối với nền tảng web:

Bước 1: Truy cập vào nhóm Chat bạn muốn bật / tắt thông báo

Bước 2: Ấn "Bật thông báo / Tắt thông báo" ở trong mục "Cài đặt"

Làm thế nào để bật / tắt thông báo và rời khỏi nhóm chat? - Ảnh 3

Bước 3: Ấn "Bật thông báo / Tắt thông báo" để xác nhận việc bật / tắt thông báo

Làm thế nào để bật / tắt thông báo và rời khỏi nhóm chat? - Ảnh 4

Để rời khỏi nhóm Chat, truy cập vào GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau:

  • Đối với ứng dụng điện thoại (IOs và Android):

Bước 1: Vào nhóm chat mà bạn muốn rời khỏ

Bước 2: Nhấn vào tên nhóm chat của bạn ở đầu trang

Làm thế nào để bật / tắt thông báo và rời khỏi nhóm chat? - Ảnh 5

Bước 3: Nhấn vào nút "Rời khỏi nhóm"

Làm thế nào để bật / tắt thông báo và rời khỏi nhóm chat? - Ảnh 6

Bước 4: Chọn "Rời khỏi nhóm" hoặc "Rời khỏi nhóm và xóa tin nhắn" (xóa hết tin nhắn mà thành viên đã gửi trong nhóm chat)


  • Đối với nền tảng web

Bước 1: Truy cập vào nhóm Chat bạn muốn rời khỏi

Bước 2: Ấn "Rời khỏi nhóm" ở trong mục "Cài đặt"

Làm thế nào để bật / tắt thông báo và rời khỏi nhóm chat? - Ảnh 7

Bước 3: Chọn "Rời khỏi nhóm" hoặc "Rời khỏi nhóm và xóa tin nhắn" (xóa hết tin nhắn mà thành viên đã gửi trong nhóm chat) và ấn "Đồng ý" để xác nhận việc rời khỏi nhóm