Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Làm thế nào để chỉ định và huỷ chỉ định quyền Trưởng bộ phận?

Để chỉ định và huỷ chỉ định quyền Trưởng bộ phận, vui lòng truy cập tính năng tại menu "Tất cả thành viên" trên https://www.gapowork.vn rồi thực hiện theo các bước sau.

Làm thế nào để chỉ định và huỷ chỉ định quyền Trưởng bộ phận? - Ảnh 1

Lưu ý: Chỉ Quản trị viên của tổ chức mới có thể sử dụng tính năng này

Bước 1: Chọn menu "...." và chọn "Sửa phòng ban"

Làm thế nào để chỉ định và huỷ chỉ định quyền Trưởng bộ phận? - Ảnh 2

Bước 2: Bạn có thể chỉ định Trưởng bộ phận cho phòng ban hoặc huỷ chỉ định quyền Trưởng bộ phận (nếu phòng ban đó đã có Trưởng bộ phận) ở thanh menu bên phải

Làm thế nào để chỉ định và huỷ chỉ định quyền Trưởng bộ phận? - Ảnh 3