Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Làm thế nào để đặt quyền Chủ nhóm/ Quản trị viên cho thành viên khác trong nhóm Chat?

Để Chủ nhóm Chat / Quản trị viên đặt quyền cho tài khoản thành viên, truy cập GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau:

  • Đối với ứng dụng điện thoại (iOS và Android):

Bước 1: Truy cập vào nhóm Chat của bạn

Bước 2: Ấn vào tên của nhóm Chat nằm ở phía trên màn hình

Làm thế nào để đặt quyền Chủ nhóm/ Quản trị viên cho thành viên khác trong nhóm Chat? - Ảnh 1

Bước 3: Chọn "Xem thành viên"

Làm thế nào để đặt quyền Chủ nhóm/ Quản trị viên cho thành viên khác trong nhóm Chat? - Ảnh 2

Bước 4: Ấn vào nút "..." cạnh tên của thành viên muốn đặt quyền

Bước 5: Chọn "Chuyển quyền chủ nhóm" / "Chỉ định làm quản trị viên" tương ứng với quyền bạn muốn đặt

Làm thế nào để đặt quyền Chủ nhóm/ Quản trị viên cho thành viên khác trong nhóm Chat? - Ảnh 3

  • Đối với nền tảng Web:

Bước 1: Truy cập vào nhóm Chat của bạn

Bước 2: Ấn vào nút "..." cạnh tên của thành viên muốn đặt quyền

Bước 3: Chọn "Chuyển quyền chủ nhóm" / "Đặt làm quản trị viên" tương ứng với quyền bạn muốn đặt

Làm thế nào để đặt quyền Chủ nhóm/ Quản trị viên cho thành viên khác trong nhóm Chat? - Ảnh 4

Bước 4: Ấn "Đồng ý" để xác nhận việc đặt quyền

Lưu ý:

  • Chỉ Chủ nhóm Chat mới có quyền đặt thành viên khác thành Chủ nhóm / Quản trị viên
  • Chỉ Quản trị viên của nhóm Chat mới có quyền đặt thành viên khác thành Quản trị viên