Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Làm thế nào để đặt thành viên thành kiểm duyệt viên/ quản trị viên trong nhóm?

Để Quản trị viên / Kiểm duyệt viên đặt quyền cho tài khoản thành viên, truy cập GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào nhóm của bạn.
Bước 2: Ấn vào nút "..." cạnh tên của thành viên muốn đặt quyền.
Bước 3: Chọn "Đặt làm kiểm duyệt viên" / "Đặt làm quản trị viên" tương ứng với quyền bạn muốn đặt.

Làm thế nào để đặt thành viên thành kiểm duyệt viên/ quản trị viên trong nhóm? - Ảnh 1


Bước 4: Ấn "Đồng ý" để xác nhận việc đặt quyền.

Lưu ý:

  • Chỉ Chủ nhóm mới có quyền đặt thành viên khác thành Quản trị viên / Kiểm duyệt viên.
    Chỉ Quản trị viên mới có quyền đặt thành viên khác thành Quản trị viên / Kiểm duyệt viên
  • Chỉ Kiểm duyệt viên mới có quyền đặt thành viên khác thành Kiểm duyệt viên