Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Làm thế nào để giới hạn quyền nhắn tin trong nhóm Chat?

Tính năng giới hạn quyền nhắn tin trong nhóm Chat cho phép chủ nhóm/ quản trị viên của nhóm quản trị nhóm tốt hơn, hạn chế tin nhắn từ thành viên.

Để giới hạn quyền nhắn tin trong nhóm Chat, vui lòng truy cập GapoWork tại https://www.gapowork.vn/ và làm theo hướng dẫn:

Đối với nền tảng Web:

Bước 1: Truy cập vào nhóm Chat mà bạn muốn giới hạn quyền gửi tin nhắn

Làm thế nào để giới hạn quyền nhắn tin trong nhóm Chat? - Ảnh 1
  • Bước 2: Ở phần Cài đặt nhóm, chọn "Quyền gửi tin nhắn"
  • Bước 3: Chọn giới hạn quyền gửi tin nhắn cho "tất cả thành viên" hoặc "chỉ chủ nhóm/ quản trị viên".
Làm thế nào để giới hạn quyền nhắn tin trong nhóm Chat? - Ảnh 2

Đối với ứng dụng điện thoại (iOS và Android):

Bước 1: Truy cập vào nhóm Chat mà bạn muốn giới hạn quyền gửi tin nhắn

Làm thế nào để giới hạn quyền nhắn tin trong nhóm Chat? - Ảnh 3
  • Bước 2: Ở phần Cài đặt nhóm, chọn "Quyền gửi tin nhắn"
  • Bước 3: Chọn giới hạn quyền gửi tin nhắn cho "tất cả thành viên" hoặc "chỉ chủ nhóm/ quản trị viên".
Làm thế nào để giới hạn quyền nhắn tin trong nhóm Chat? - Ảnh 4