Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Làm thế nào để Quản trị viên chuyển thành viên khác thành Quản trị viên và ngược lại?

Để Quản trị viên chuyển thành viên khác thành Quản trị viên, truy cập GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào bảng điều khiển của Quản trị viên

Làm thế nào để Quản trị viên chuyển thành viên khác thành Quản trị viên và ngược lại? - Ảnh 1

Bước 2: Ấn vào nút "..." cạnh tên của thành viên muốn chuyển thành Quản trị viên
Bước 3: Chọn "Chuyển thành quản trị viên"
Làm thế nào để Quản trị viên chuyển thành viên khác thành Quản trị viên và ngược lại? - Ảnh 2

Bước 4: Ấn "Đặt" để xác nhận việc chuyển thành viên thành Quản trị viên mới

Để Quản trị viên chuyển Quản trị viên khác thành thành viên, truy cập GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào bảng điều khiển của Quản trị viên.

Làm thế nào để Quản trị viên chuyển thành viên khác thành Quản trị viên và ngược lại? - Ảnh 3

Bước 2: Ấn vào nút "..." cạnh tên của Quản trị viên muốn chuyển thành thành viên.
Bước 3: Chọn "Chuyển thành thành viên".
Làm thế nào để Quản trị viên chuyển thành viên khác thành Quản trị viên và ngược lại? - Ảnh 4

Bước 4: Ấn "Xóa" để xác nhận việc chuyển Quản trị viên thành thành viên.