Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Làm thế nào để tạo cuộc bình chọn trong bài đăng?

Để tạo cuộc bình chọn trong bài đăng trên GapoWork, truy cập GapoWork tại https://www.gapowork.vn/ rồi thực hiện theo các bước sau:

Đối với nền tảng Web:

 • Bước 1: Ấn vào phần đăng bài trên dòng thời gian, trang cá nhân hoặc trong group nơi bạn muốn đăng bài
 • Bước 2: Chọn biểu tượng "Cuộc bình chọn"
Làm thế nào để tạo cuộc bình chọn trong bài đăng? - Ảnh 1
 • Bước 3: Tiến hành tạo cuộc bình chọn theo nhu cầu của bạn. Ấn "Xong" sau khi hoàn tất cài đặt
Làm thế nào để tạo cuộc bình chọn trong bài đăng? - Ảnh 2
 • Nhập câu hỏi và câu trả lời/lựa chọn cho cuộc bình chọn của bạn. Một cuộc bình chọn phải có tối thiểu 2 và tối đa 10 câu trả lời/lựa chọn.
 • Cho phép chọn nhiều câu trả lời: người tham gia bình chọn có thể chọn nhiều câu trả lời trong cuộc bình chọn của bạn.
 • Cho phép thêm câu trả lời: người tham gia bình chọn có thể thêm các câu trả lời/lựa chọn khác vào cuộc bình chọn của bạn. Người tạo cuộc bình chọn có quyền xoá các câu trả lời/lựa chọn do người khác thêm vào.
 • Giới hạn thời gian cho cuộc bình chọn: thành viên của tổ chức không thể tham gia bình chọn nữa sau khi hết thời gian bình chọn. Giới hạn tối thiểu thời gian bình chọn là 15 phút.
 • Bước 4: Đính kèm thêm các ảnh và tệp cho bài đăng của bạn theo nhu cầu
 • Bước 5: Ấn "Đăng bài" để đăng bài viết có cuộc bình chọn.

Đối với ứng dụng điện thoại (iOS và Android):

 • Bước 1: Ấn vào phần đăng bài trên dòng thời gian, trang cá nhân hoặc trong group nơi bạn muốn đăng bài
 • Bước 2: Chọn biểu tượng "Cuộc bình chọn" (biểu tượng ba hình chữ nhật màu vàng)
Làm thế nào để tạo cuộc bình chọn trong bài đăng? - Ảnh 3
 • Bước 3: Tiến hành tạo cuộc bình chọn theo nhu cầu của bạn. Ấn "Xong" sau khi hoàn tất cài đặt
Làm thế nào để tạo cuộc bình chọn trong bài đăng? - Ảnh 4
 • Nhập câu hỏi và câu trả lời/lựa chọn cho cuộc bình chọn của bạn. Một cuộc bình chọn phải có tối thiểu 2 và tối đa 10 câu trả lời/lựa chọn.
 • Cho phép chọn nhiều câu trả lời: người tham gia bình chọn có thể chọn nhiều câu trả lời trong cuộc bình chọn của bạn.
 • Cho phép thêm câu trả lời: người tham gia bình chọn có thể thêm các câu trả lời/lựa chọn khác vào cuộc bình chọn của bạn. Người tạo cuộc bình chọn có quyền xoá các câu trả lời/lựa chọn do người khác thêm vào.
 • Giới hạn thời gian cho cuộc bình chọn: thành viên của tổ chức không thể tham gia bình chọn nữa sau khi hết thời gian bình chọn. Giới hạn tối thiểu thời gian bình chọn là 15 phút.
 • Bước 4: Đính kèm thêm các ảnh và tệp cho bài đăng của bạn theo nhu cầu
 • Bước 5: Ấn "Đăng" để đăng bài viết có cuộc bình chọn.