Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Làm thế nào để tạo cuộc bình chọn trong nhóm Chat

Lưu ý:

 • Cuộc bình chọn sẽ không thể sửa sau khi đã tạo
 • Cuộc bình chọn có thể được ghim trong nhóm hội thoại để dễ dàng tìm kiếm

Để tạo cuộc bình chọn trong nhóm hội thoại trên GapoWork, truy cập GapoWork tại https://www.gapowork.vn/ rồi thực hiện theo các bước sau:

Đối với nền tảng Web:

 • Bước 1: Truy cập vào nhóm hội thoại mà bạn muốn tạo cuộc bình chọn
 • Bước 2: Chọn biểu tượng "Cuộc bình chọn" (biểu tượng ba hình chữ nhật màu vàng)
Làm thế nào để tạo cuộc bình chọn trong nhóm Chat - Ảnh 1
 • Bước 3: Tiến hành tạo cuộc bình chọn theo nhu cầu của bạn. Ấn "Xong" sau khi hoàn tất cài đặt
Làm thế nào để tạo cuộc bình chọn trong nhóm Chat - Ảnh 2
 • Nhập câu hỏi và câu trả lời/lựa chọn cho cuộc bình chọn của bạn. Một cuộc bình chọn phải có tối thiểu 2 và tối đa 10 câu trả lời/lựa chọn.
 • Cho phép chọn nhiều câu trả lời: người tham gia bình chọn có thể chọn nhiều câu trả lời trong cuộc bình chọn của bạn.
 • Cho phép thêm câu trả lời: người tham gia bình chọn có thể thêm các câu trả lời/lựa chọn khác vào cuộc bình chọn của bạn.
 • Bước 4: Ấn "Tạo bình chọn" để tạo cuộc bình chọn trong nhóm hội thoại

Đối với ứng dụng điện thoại (iOS và Android):

 • Bước 1: Truy cập vào nhóm hội thoại mà bạn muốn tạo cuộc bình chọn
 • Bước 2: Chọn biểu tượng "Cuộc bình chọn" (biểu tượng ba hình chữ nhật màu vàng)
Làm thế nào để tạo cuộc bình chọn trong nhóm Chat - Ảnh 3
 • Bước 3: Tiến hành tạo cuộc bình chọn theo nhu cầu của bạn. Ấn "Xong" sau khi hoàn tất cài đặt
Làm thế nào để tạo cuộc bình chọn trong nhóm Chat - Ảnh 4
 • Nhập câu hỏi và câu trả lời/lựa chọn cho cuộc bình chọn của bạn. Một cuộc bình chọn phải có tối thiểu 2 và tối đa 10 câu trả lời/lựa chọn.
 • Cho phép chọn nhiều câu trả lời: người tham gia bình chọn có thể chọn nhiều câu trả lời trong cuộc bình chọn của bạn.
 • Cho phép thêm câu trả lời: người tham gia bình chọn có thể thêm các câu trả lời/lựa chọn khác vào cuộc bình chọn của bạn.
 • Bước 4: Ấn "Xong" để tạo cuộc bình chọn trong nhóm hội thoại