Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Làm thế nào để tạo huy hiệu cho tổ chức?

Lưu ý:

  • Tính năng Quản lý Ghi nhận chỉ có thể được sử dụng bởi Quản trị viên, sử dụng nền tảng Web.
  • Hình nền cho bài viết ghi nhận là cố định, không thể chỉnh sửa
  • Để có chất lượng ảnh tốt nhất, ảnh được tải lên nên sử dụng độ phân giải 1,000 x 1,000 pixel

Để tạo huy hiệu cho tổ chức trên GapoWork, truy cập tính năng Quản lý Ghi nhận tại https://www.gapowork.vn/medal-management rồi thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Chọn "Cài đặt ghi nhận"
  • Bước 2: Ấn vào "Tạo huy hiệu"
Làm thế nào để tạo huy hiệu cho tổ chức? - Ảnh 1
  • Bước 3: Nhập tên huy hiệu. Tên huy hiệu không được trùng với tên của các huy hiệu đã được tạo và có tối đa 25 ký tự.
Làm thế nào để tạo huy hiệu cho tổ chức? - Ảnh 2
  • Bước 4: Chọn ảnh huy hiệu từ các ảnh có sẵn, hoặc bạn có thể chọn "Tuỳ chỉnh" để tải ảnh lên từ máy tính
  • Bước 5: Ấn "Xem trước" để xem trước bài viết ghi nhận với ảnh huy hiệu mới
Làm thế nào để tạo huy hiệu cho tổ chức? - Ảnh 3
  • Bước 6: Ấn "Tạo huy hiệu" để hoàn thành tạo huy hiệu mới, hoặc "Chọn huy hiệu khác" để chọn lại ảnh huy hiệu