Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Làm thế nào để điều chuyển nhiều thành viên giữa các phòng ban?

Để điều chuyển nhiều thành viên giữa các phòng ban, vui lòng truy cập tính năng tại menu "Tất cả thành viên" trên https://www.gapowork.vn rồi thực hiện theo các bước sau.

Làm thế nào để điều chuyển nhiều thành viên giữa các phòng ban? - Ảnh 1

Lưu ý: Chỉ Quản trị viên của tổ chức mới có thể sử dụng tính năng này

Bước 1: Chọn những thành viên bạn muốn điều chuyển

Làm thế nào để điều chuyển nhiều thành viên giữa các phòng ban? - Ảnh 2

Bước 2: Chọn "Chuyển phòng ban"

Làm thế nào để điều chuyển nhiều thành viên giữa các phòng ban? - Ảnh 3

Bước 3: Chọn phòng ban bạn muốn chuyển các thành viên này đến và chọn "Xong" để hoàn thành việc chuyển phòng ban

Làm thế nào để điều chuyển nhiều thành viên giữa các phòng ban? - Ảnh 4