Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Làm thế nào để trả lời câu hỏi khảo sát?

Tính năng khảo sát thành viên giúp việc trả lời cuộc khảo sát cho thành viên trong tổ chức được thuận tiện hơn.

Để sử dụng tính năng khảo sát thành viên, vui lòng truy cập vui lòng truy cập GapoWork tại https://www.gapowork.vn/periodic-survey/your-surveys rồi thực hiện theo các bước sau:

Đối với nền tảng Web

Bước 1: Truy cập vào danh sách khảo sát, chọn "Khảo sát cần trả lời"

Làm thế nào để trả lời câu hỏi khảo sát? - Ảnh 1

Bước 2: Chọn khảo sát mà bạn muốn trả lời. Ấn "Trả lời"

Làm thế nào để trả lời câu hỏi khảo sát? - Ảnh 2

Bước 3: Trả lời khảo sát ở kì gần đây nhất, hoặc bạn có thể chọn kì khảo sát mà bạn muốn trả lời ở lịch sử khảo sát. Những kì khảo sát đã có câu trả lời sẽ được đánh dấu xanh.

Làm thế nào để trả lời câu hỏi khảo sát? - Ảnh 3

Bước 4: Trả lời khảo sát. Sau khi trả lời khảo sát, chọn "Gửi câu trả lời" để gửi câu trả lời và hoàn thành trả lời khảo sát

Làm thế nào để trả lời câu hỏi khảo sát? - Ảnh 4

Đối với ứng dụng điện thoại (iOS và Android)

Bước 1: Truy cập vào danh sách khảo sát, chọn "Khảo sát cần trả lời"

Làm thế nào để trả lời câu hỏi khảo sát? - Ảnh 5

Bước 2: Chọn khảo sát mà bạn muốn trả lời. Ấn "Trả lời"

Làm thế nào để trả lời câu hỏi khảo sát? - Ảnh 6

Bước 3: Trả lời khảo sát ở kì gần đây nhất, hoặc bạn có thể chọn kì khảo sát mà bạn muốn trả lời ở lịch sử khảo sát. Những kì khảo sát đã có câu trả lời sẽ được đánh dấu xanh.

Làm thế nào để trả lời câu hỏi khảo sát? - Ảnh 7
Làm thế nào để trả lời câu hỏi khảo sát? - Ảnh 8

Bước 4: Trả lời khảo sát. Sau khi trả lời khảo sát, chọn "Gửi câu trả lời" để gửi câu trả lời và hoàn thành trả lời khảo sát

Làm thế nào để trả lời câu hỏi khảo sát? - Ảnh 9