Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Làm thế nào để xem bảng xếp hạng ghi nhận?

Lưu ý:

  • Tính năng Quản lý Ghi nhận chỉ có thể được sử dụng bởi Quản trị viên, sử dụng nền tảng Web.

Để xem bảng xếp hạng ghi nhận thành viên trên GapoWork, truy cập tính năng Quản lý Ghi nhận tại https://www.gapowork.vn/medal-management rồi thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Chọn "Bảng xếp hạng" để xem bảng xếp hạng số lượng ghi nhận của thành viên trong tổ chức. Bảng xếp hạng được sắp xếp theo thứ tự số lượng huy hiệu giảm dần.
Làm thế nào để xem bảng xếp hạng ghi nhận? - Ảnh 1
  • Bước 2: Chọn tìm kiếm thành viên và lọc theo khoảng ngày tuỳ theo nhu cầu sử dụng
Làm thế nào để xem bảng xếp hạng ghi nhận? - Ảnh 2