Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Làm thế nào để xóa / chặn / bỏ chặn thành viên khỏi nhóm chat?

Để Chủ nhóm / Quản trị viên / Kiểm duyệt viên xóa thành viên khỏi nhóm Chat, truy cập GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau:

  • Đối với ứng dụng điện thoại (iOS và Android):

Bước 1: Truy cập vào nhóm Chat của bạn

Bước 2: Ấn vào tên của nhóm Chat nằm ở phía trên màn hình

Làm thế nào để xóa / chặn / bỏ chặn thành viên khỏi nhóm chat? - Ảnh 1

Bước 3: Chọn "Xem thành viên"

Làm thế nào để xóa / chặn / bỏ chặn thành viên khỏi nhóm chat? - Ảnh 2

Bước 4: Ấn vào nút "..." cạnh tên của thành viên muốn xóa

Bước 5: Chọn "Xóa khỏi nhóm" / "Xóa và chặn khỏi nhóm" tương ứng với lựa chọn của bạn

Làm thế nào để xóa / chặn / bỏ chặn thành viên khỏi nhóm chat? - Ảnh 3

  • Đối với nền tảng Web:

Bước 1: Truy cập vào nhóm Chat của bạn

Bước 2: Ấn vào nút "..." cạnh tên của thành viên muốn đặt quyền

Bước 3: Chọn "Xóa khỏi nhóm" hoặc "Xóa và chặn khỏi nhóm"

Làm thế nào để xóa / chặn / bỏ chặn thành viên khỏi nhóm chat? - Ảnh 4

Bước 4: Ấn "Đồng ý" để xác nhận việc xóa hoặc chặn thành viên khỏi nhóm

Lưu ý:

  • Chỉ Chủ nhóm mới có quyền xóa / chặn Quản trị viên
  • Chỉ Quản trị viên mới có quyền xóa / chặn Quản trị viên
  • Khi chặn thành viên khỏi nhóm thì thành viên không thể yêu cầu tham gia nhóm nữa.

Để Chủ nhóm / Quản trị viên / Kiểm duyệt viên bỏ chặn thành viên khỏi nhóm Chat, truy cập GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau:

  • Đối với nền tảng điện thoại (iOS và Web):

Bước 1: Truy cập vào nhóm Chat của bạn

Bước 2: Ấn vào tên của nhóm Chat nằm ở phía trên màn hình

Làm thế nào để xóa / chặn / bỏ chặn thành viên khỏi nhóm chat? - Ảnh 5

Bước 3: Chọn "Thành viên bị chặn"

Làm thế nào để xóa / chặn / bỏ chặn thành viên khỏi nhóm chat? - Ảnh 6

Bước 4: Ấn "Hủy chặn" cạnh tên của thành viên mà bạn muốn hủy chặn

Làm thế nào để xóa / chặn / bỏ chặn thành viên khỏi nhóm chat? - Ảnh 7

  • Đối với nền tảng Web:

Bước 1: Truy cập vào nhóm của bạn

Bước 2: Ấn "Bỏ chặn" bên cạnh thành viên bạn muốn bỏ chặn trong mục "Thành viên bị chặn" ở phía bên phải màn hình

Làm thế nào để xóa / chặn / bỏ chặn thành viên khỏi nhóm chat? - Ảnh 8

Bước 3: Ấn "Đồng ý" để xác nhận việc bỏ chặn thành viên