Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Làm thế nào để xóa tin nhắn?

Để xóa tin nhắn trong một cuộc hội thoại, truy cập GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau

1/ Xóa một tin nhắn cụ thể:

Đối với ứng dụng điện thoại (IOs và Android):

 • Bước 1: Vào mục tin nhắn (Nằm ở phía bên dưới, giữa màn hình)
Làm thế nào để xóa tin nhắn? - Ảnh 1
 • Bước 2: Ở cuộc trò chuyện bạn muốn xóa, thực hiện giữ tay vào tin nhắn cho đến khi thanh menu với các lựa chọn hiện lên
 • Bước 3: Nhấn vào "Khác"
 • Bước 4: Chọn "Xóa cuộc tin nhắn từ 1 phía/ 2 phía" để hoàn thành
Làm thế nào để xóa tin nhắn? - Ảnh 2

Đối với nền tảng web:

 • Bước 1: Vào mục tin nhắn (Ở phía trên màn hình, nằm ở bên phải của biểu tượng nhóm)
Làm thế nào để xóa tin nhắn? - Ảnh 3
 • Bước 2: Chọn cuộc trò chuyện bạn muốn xóa
 • Bước 3: Giữ con trỏ chuột ở dòng tin nhắn bạn muốn xóa, rồi chọn biểu tượng dấu ba chấm
 • Bước 4: Chọn "Xóa tin nhắn" rồi tiếp tục chọn "Xóa tin nhắn từ phía bạn" hoặc "Xóa tin nhắn từ 2 phía" để hoàn thành
Làm thế nào để xóa tin nhắn? - Ảnh 4

2/ Xóa toàn bộ cuộc trò chuyện:

Đối với ứng dụng điện thoại (IOs và Android)

 • Bước 1: Vào mục tin nhắn (Nằm ở phía bên dưới, giữa màn hình)
Làm thế nào để xóa tin nhắn? - Ảnh 5
 • Bước 2: Chọn cuộc trò chuyện bạn muốn xóa
 • Bước 3: Vuốt sang trái, chọn biểu tượng thùng rác để tiến hành xóa cuộc trò chuyện bạn muốn xóa
Làm thế nào để xóa tin nhắn? - Ảnh 6
 • Bước 5: Chọn "Xóa tin nhắn ở phía bạn" hoặc "Xóa tin nhắn ở 2 phía" để hoàn thành
Làm thế nào để xóa tin nhắn? - Ảnh 7

Đối với nền tảng web:

 • Bước 1: Vào mục tin nhắn (Nằm ở bên trên, giữa màn hình)
 • Bước 2: Đưa con trỏ chuột ở cuộc trò chuyện bạn muốn xóa
 • Bước 3: nhấn chuột biểu tượng hình răng cưa (nằm bên phải tên cuộc trò chuyện)
 • Bước 4: Chọn "Xóa" rồi tiếp tục chọn "Xóa cuộc trò chuyện từ 1 phía/ 2 phía" để hoàn thành
Làm thế nào để xóa tin nhắn? - Ảnh 8