Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Làm thế nào để đăng nhập nếu quên mật khẩu GapoWork?

Nếu quên mật khẩu GapoWork, bạn có thể sử dụng chức năng Quên mật khẩu theo các bước sau.


Bước 1: Trên màn hình đăng nhập, ấn vào Quên mật khẩu:

Làm thế nào để đăng nhập nếu quên mật khẩu GapoWork? - Ảnh 1

Bước 2: Nhập mã xác  thực đã được gửi vào mail đăng ký GapoWork của bạn. Trong trường hợp bạn không nhận được mã xác thực, bạn có thể yêu cầu gửi lại sau 120 giây.

Làm thế nào để đăng nhập nếu quên mật khẩu GapoWork? - Ảnh 2

Bước 3. Sau khi nhập đúng mã xác thực, bạn có thể đặt lại mật khẩu mới. Ấn Tiếp tục và sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập.

Làm thế nào để đăng nhập nếu quên mật khẩu GapoWork? - Ảnh 3