Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Thành viên GapoWork đăng nhập lần đầu vào tổ chức như thế nào?

Để đăng nhập vào tổ chức, truy cập GapoWork tại https://www.gapowork.vn/login rồi thực hiện theo các bước sau. Lưu ý chỉ có email đã được Quản trị viên thêm vào mới có thể đăng nhập vào GapoWork.

Bước 1: Nhập email doanh nghiệp đã được thêm vào tổ chức.

Thành viên GapoWork đăng nhập lần đầu vào tổ chức như thế nào? - Ảnh 1

Bước 2: Nhập mã xác nhận được gửi qua email.

Thành viên GapoWork đăng nhập lần đầu vào tổ chức như thế nào? - Ảnh 2

Bước 3: Chọn và xác nhận lại mật khẩu mới.

Thành viên GapoWork đăng nhập lần đầu vào tổ chức như thế nào? - Ảnh 3

Bước 4: Đăng nhập bằng email doanh nghiệp và mật khẩu mới được tạo cho những lần tiếp theo.