Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Làm thế nào để sửa khảo sát đã gửi?

Tính năng khảo sát thành viên giúp việc tạo cuộc khảo sát cho thành viên trong tổ chức được thuận tiện hơn. Thay vì phải sử dụng công cụ của bên thứ ba, giờ đây tất cả thành viên của GapoWork đều có thể tạo khảo sát để đo lường mức độ hài lòng của nhân viên hoặc thăm dò ý kiến cho những tính năng sắp ra mắt.

Để sử dụng tính năng khảo sát thành viên, vui lòng truy cập vui lòng truy cập GapoWork tại https://www.gapowork.vn/periodic-survey/your-surveys rồi thực hiện theo các bước sau:

Đối với nền tảng Web

Bước 1: Chọn khảo sát đã tạo mà bạn muốn chỉnh sửa.

Làm thế nào để sửa khảo sát đã gửi? - Ảnh 1

Bước 2: Ấn vào icon "..." và chọn "Chỉnh sửa", "Tạm dừng khảo sát" hoặc "Xoá bộ câu hỏi"  

  • Tạm dừng khảo sát: Người nhận khảo sát sẽ không thể trả lời được nữa. Bạn có thể bỏ tạm dừng khảo sát bất cứ lúc nào.
  • Khi xoá khảo sát: Toàn bộ dữ liệu khảo sát của bạn sẽ bị xoá và không thể khôi phục lại.
  • Khi sửa khảo sát: Bạn có thể sửa các thông tin của khảo sát. Hiện tại chưa hỗ trợ thêm/xoá câu hỏi khảo sát
Làm thế nào để sửa khảo sát đã gửi? - Ảnh 2

Bước 3: Sau khi chọn "Chỉnh sửa", bạn thực hiện chỉnh sửa khảo sát theo nhu cầu sử dụng và chọn "Hoàn thành" để Hoàn thành việc sửa khảo sát.

Làm thế nào để sửa khảo sát đã gửi? - Ảnh 3

Đối với ứng dụng điện thoại (iOS và Android)

Bước 1: Chọn khảo sát đã tạo mà bạn muốn chỉnh sửa.

Làm thế nào để sửa khảo sát đã gửi? - Ảnh 4

Bước 2: Ấn vào icon "..." và chọn "Chỉnh sửa", "Tạm dừng khảo sát" hoặc "Xoá bộ câu hỏi"  

  • Tạm dừng khảo sát: Người nhận khảo sát sẽ không thể trả lời được nữa. Bạn có thể bỏ tạm dừng khảo sát bất cứ lúc nào.
  • Khi xoá khảo sát: Toàn bộ dữ liệu khảo sát của bạn sẽ bị xoá và không thể khôi phục lại.
  • Khi sửa khảo sát: Bạn có thể sửa các thông tin của khảo sát. Hiện tại chưa hỗ trợ thêm/xoá câu hỏi khảo sát
Làm thế nào để sửa khảo sát đã gửi? - Ảnh 5

Bước 3: Sau khi chọn "Chỉnh sửa", bạn thực hiện chỉnh sửa khảo sát theo nhu cầu sử dụng và chọn "Hoàn thành" để Hoàn thành việc sửa khảo sát.

Làm thế nào để sửa khảo sát đã gửi? - Ảnh 6