Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

GapoWork cập nhật tính năng mới tháng 11/2022 🚀

Có rất nhiều Update lớn trong bản tháng 11 trên tính năng Chat và Lịch như: Đồng bộ lịch Google, Microsoft, Tìm kiếm trong chat... giúp cho Tổ chức và các thành viên hoạt động dễ dàng và hiệu quả hơn

✅ CALENDAR

Nhu cầu làm việc, cuộc họp với khách hàng bên ngoài GapoWork là rất lớn đối với doanh nghiệp. Trên phiên bản mới chúng tôi đã có một Big update để giải quyết nhu cầu này.

GapoWork cập nhật tính năng mới tháng 11/2022 🚀 - Ảnh 1

Đồng bộ lịch với Google Calendar và Microsoft Outlook (Big Update)

Để GapoWork trở thành 1 nền tảng "All in One" giúp các bạn có thể quản lý tất cả lịch cá nhân. 

Người dùng có thể chọn  Đồng bộ lịch Google và Lịch Outlook trên phiên bản điện thoại

GapoWork cập nhật tính năng mới tháng 11/2022 🚀 - Ảnh 2

Sau khi đồng bộ quyền với tài khoản Google hoặc Microsoft bạn sẽ nhận và quản lý được lịch Google Calendar và Outlook ngay trên giao diện lịch GapoWork

GapoWork cập nhật tính năng mới tháng 11/2022 🚀 - Ảnh 3

Mời Email ngoài tổ chức tham gia sự kiện trên lịch GapoWork:

Để gửi một lịch mời họp, sự kiện với khách hàng bên ngoài tổ chức và không sử dụng GapoWork. Các thành viên có thể tạo cuộc họp/sự kiện ngay trên GapoWork bằng việc thêm email khách hàng vào sự kiện.

GapoWork cập nhật tính năng mới tháng 11/2022 🚀 - Ảnh 4

GapoWork sẽ gửi lời mời đến cho khách hàng thông qua Email

GapoWork cập nhật tính năng mới tháng 11/2022 🚀 - Ảnh 5
GapoWork cập nhật tính năng mới tháng 11/2022 🚀 - Ảnh 6

✅  Tin nhắn-Chat

Tìm kiếm tin nhắn, nhóm chat và tệp tin trong chat (Big Update)

Bạn có thể nhận được 1 tin nhắn hay 1 tập tin quan trọng trong tin nhắn nhưng không còn nhớ đã gửi ở đâu hay với ai. Tính năng tìm kiếm mới trên Chat sẽ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm các thông tin: Cuộc hội thoại 1-1, Nhóm chat hay tin nhắn,tập tin đã gửi trong chat

GapoWork cập nhật tính năng mới tháng 11/2022 🚀 - Ảnh 7
GapoWork cập nhật tính năng mới tháng 11/2022 🚀 - Ảnh 8

Gửi nội dung từ file excel thành ảnh trong chat

Để thuận tiện cho công việc xử lý file excel và cần trao đổi thông tin qua chat GapoWork.

Khi người dùng copy thông tin trên excel và gửi qua tin nhắn trên GapoWork sẽ chuyển thông tin thành dạng ảnh để có thể hiển thị đúng cấu trúc của thông tin như: Bảng, phân cấp thông tin...

GapoWork cập nhật tính năng mới tháng 11/2022 🚀 - Ảnh 9

Chỉnh sửa ảnh trước khi gửi tin nhắn

Trước khi gửi ảnh trong tin nhắn, người dùng có thể chọn biểu tượng bút chỉnh sửa để thực hiện chỉnh sửa ảnh trước khi gửi đi.

GapoWork cập nhật tính năng mới tháng 11/2022 🚀 - Ảnh 10

Bạn có thể dễ dàng thực hiện các tác vụ với ảnh như: Đánh chữ chữ lên ảnh, vẽ đánh dấu, crop cắt ảnh, xoay chiều...

GapoWork cập nhật tính năng mới tháng 11/2022 🚀 - Ảnh 11

Hỗ trợ mention thành viên trong chat khi gửi tin nhắn có định dạng chữ

GapoWork cập nhật tính năng mới tháng 11/2022 🚀 - Ảnh 12

Nút like nhanh tin nhắn

GapoWork cập nhật tính năng mới tháng 11/2022 🚀 - Ảnh 13
GapoWork cập nhật tính năng mới tháng 11/2022 🚀 - Ảnh 14

✅  Quản lý công việc

Sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc theo cách bạn mong muốn bằng tính năng kéo thả mới trên Danh sách công việc của GapoWork. Bạn cũng có thể kéo thả cả section công việc trong danh sách.

GapoWork cập nhật tính năng mới tháng 11/2022 🚀 - Ảnh 15

GapoWork - Không gian làm việc số
sẵn sàng cho doanh nghiệp của bạn

Đăng ký ngay để sở hữu bộ giải pháp giúp tăng hiệu quả
kết nối và nâng cao hiệu suất đội ngũ!

Nhận tư vấn
GapoWork - Không gian làm việc số sẵn sàng cho doanh nghiệp của bạn