Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

GapoWork dành cho
đội ngũ kỹ thuật

Kết nối đội ngũ của bạn nhanh chóng, an toàn và nhận lại nhiều giá trị hiệu quả từ những công cụ mà GapoWork cung cấp.

Nhận tư vấn
GapoWork dành cho đội ngũ kỹ thuật

GapoWork giúp doanh nghiệp giải quyết
các vấn đề về kỹ thuật

  • Phụ thuộc quá nhiều vào nhân lực bộ phận kỹ thuật.

  • Không hỗ trợ kịp thời ngay khi phát sinh vấn đề.

  • Không có nơi lưu trữ thông tin về các phản hồi kỹ thuật trước đó.

  • Tốn nhiều công sức cho IT trả lời, giải thích thắc mắc, câu hỏi lặp lại nhiều lần.

Bắt đầu với GapoWork để hỗ trợ
vấn đề về kỹ thuật

Với GapoWork, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật có thể triển khai nhanh chóng,
giúp đỡ các bộ phận khác để trả lời các câu hỏi liên quan đến kỹ thuật và công nghệ.

Tạo nhóm mở - là nơi hỗ trợ kỹ thuật cho đội ngũ.

Tạo nhóm mở - là nơi hỗ trợ kỹ thuật cho đội ngũ.

Tạo bài viết để giải đáp các vấn đề liên quan đến kỹ thuật và mọi người cùng nhau thảo luận, phản hồi.

Tạo bài viết để giải đáp các vấn đề liên quan đến kỹ thuật và mọi người cùng nhau thảo luận, phản hồi.

Ghim bài viết FAQ lên nhóm với những câu hỏi thường gặp, bổ sung, cập nhật các nội dung thường xuyên.

Ghim bài viết FAQ lên nhóm với những câu hỏi thường gặp, bổ sung, cập nhật các nội dung thường xuyên.

Cách đo lường hiệu quả

Các tính năng của GapoWork đều quen thuộc với mọi người nên rất dễ sử dụng và làm việc vì thế có thể giúp rút ngắn thời gian giải quyết và giảm lượng vấn đề được lặp đi lặp lại.

  • Số vấn đề lặp lại

    Số lượng các vấn đề tương tự nhau lặp lại nhiều lần.

  • Thời gian giải quyết vấn đề

    Thời gian một vấn đề được trả lời hoặc có phương án giải quyết phù hợp.

Tìm hiểu thêm các giải pháp
hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động

Hỗ trợ bộ phận nhân sự

GapoWork giúp bộ phận nhân sự hoạt động hiệu quả hơn nhờ khả năng thu hút, đào tạo và giữ chân người tài cho tổ chức.

Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ truyền thông nội bộ

Những bộ phận chịu trách nhiệm có thể tổ chức và truyền thông các hoạt động nội bộ nhằm xây dựng văn hoá doanh nghiệp hiệu quả với công cụ hỗ trợ sáng tạo nội dung.

Tìm hiểu thêm

Quản lý cấp cao

Các nhà lãnh đạo, quản lý xóa bỏ khoảng cách với nhân viên trong tổ chức, nhìn nhận bao quát hơn bộ máy vận hành chung của toàn doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

Nhân viên tuyến đầu

Đảm bảo tất cả nhân viên, đặc biệt là nhân viên tuyến đầu kịp thời nắm bắt thông tin về công việc liên quan đến sản phẩm và hỗ trợ khách hàng.

Tìm hiểu thêm

Làm việc từ xa

GapoWork cung cấp bộ công cụ toàn diện giúp đội ngũ tương tác, kết nối mọi lúc, mọi nơi dù làm việc ở bất cứ đâu.

Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ bộ phận nhân sự

GapoWork giúp bộ phận nhân sự hoạt động hiệu quả hơn nhờ khả năng thu hút, đào tạo và giữ chân người tài cho tổ chức.

Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ truyền thông nội bộ

Những bộ phận chịu trách nhiệm có thể tổ chức và truyền thông các hoạt động nội bộ nhằm xây dựng văn hoá doanh nghiệp hiệu quả với công cụ hỗ trợ sáng tạo nội dung.

Tìm hiểu thêm

Quản lý cấp cao

Các nhà lãnh đạo, quản lý xóa bỏ khoảng cách với nhân viên trong tổ chức, nhìn nhận bao quát hơn bộ máy vận hành chung của toàn doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

Nhân viên tuyến đầu

Đảm bảo tất cả nhân viên, đặc biệt là nhân viên tuyến đầu kịp thời nắm bắt thông tin về công việc liên quan đến sản phẩm và hỗ trợ khách hàng.

Tìm hiểu thêm