Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Tích hợp các tính năng
chuyên biệt ngay trên
một nền tảng

GapoWork mang các công cụ hỗ trợ làm việc,
họp nhóm của bạn lại với nhau ngay trên cùng một hệ thống.

Nhận tư vấn
Tích hợp các tính năng chuyên biệt ngay trên một nền tảng
Hỗ trợ việc kết nối tài khoản GapoWork của người dùng tới tài khoản Asana để nhận những thông báo cập nhật công việc từ Asana về ngay trên giao diện chat của GapoWork.

Hỗ trợ việc kết nối tài khoản GapoWork của người dùng tới tài khoản Asana để nhận những thông báo cập nhật công việc từ Asana về ngay trên giao diện chat của GapoWork.

Người dùng nhanh chóng sắp xếp công việc, các nhiệm vụ một cách khoa học để đạt hiệu quả qua. Từ đó hỗ trợ các đội nhóm, phòng ban phối hợp làm việc nhóm trôi chảy và thuận tiện.

Đội ngũ nhân sự tăng 45% hiệu quả công việc nhóm thông qua nền tảng làm việc “cộng hưởng”

 • Quản lý thông tin tập trung

  Quản lý tất cả dự án, nhiệm vụ tại một màn hình tổng quan. Tại đây bạn có thể mô tả về các dự án đã có, chia sẻ tài nguyên, cập nhật trạng thái theo thời gian, thêm thành viên và tìm kiếm dự án dễ dàng.

 • Quản lý công việc hiệu quả

  Quản lý tạo dự án có thể giao việc cho nhân viên. Cá nhân nhận được nhiệm vụ có thể sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên, hằng ngày, hoặc theo dự án với 3 chế độ: danh sách, bảng, lịch.

 • Quản lý dự án giảm thiểu rủi ro

  Theo dõi dự án từ khi bắt đầu những công việc đầu tiên đến khi hoàn thành dự án. Mỗi dự án, hệ thống sẽ tự động nhắc nhở người được giao và thời hạn để tránh bị trễ.

 • Số hoá quy trình chuyên nghiệp

  Quản lý có thể tạo các quy trình phê duyệt nhiệm vụ và thống nhất với mọi người. Nhân viên chủ động nắm bắt được các bước của công việc hoặc quy trình của dự án ở trên một nền tảng thống nhất.

 • Tích hợp chữ ký số phê duyệt từ xa

  Quản lý, lãnh đạo có thể ký văn bản, tài liệu mọi lúc mọi nơi ngay trên điện thoại của mình. Tiết kiệm thời gian khi phê duyệt tài liệu, hợp đồng và chi phí in ấn, chuyển phát, sắp xếp hồ sơ.

 • Theo dõi và đánh giá chính xác

  Với nhiều chế độ xem dự án như xem theo danh sách, bảng biểu, timeline giúp nhân viên theo dõi tiến độ công việc. Hệ thống giúp thông báo công việc đến hạn để nhắc nhở người dùng.

Với màn tích hợp giữa GapoWork và Asana, hệ thống giúp doanh nghiệp thúc đẩy năng suất làm việc trong thời kỳ bình thường mới.

Với màn tích hợp giữa GapoWork và Asana, hệ thống giúp doanh nghiệp thúc đẩy năng suất làm việc trong thời kỳ bình thường mới.