Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Tăng hiệu suất
công việc với khảo sát
ý kiến thành viên

Tính năng Khảo sát của GapoWork giúp lấy ý kiến của nhân sự một cách nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Nhận tư vấn
Tăng hiệu suất công việc với khảo sát ý kiến thành viên

Tất cả thành viên của GapoWork đều có thể tạo khảo sát để đo lường mức độ hài lòng của nhân viên hoặc lấy ý kiến về vấn đề công việc ngay trên nền tảng.

  • Thu thập ý tưởng dễ dàng
  • Lựa chọn đối tượng trả lời câu hỏi
  • Xem lại lịch sử khảo sát
  • Thêm một lựa chọn hoặc nhiều lựa chọn

Tìm hiểu thêm về Khảo sát

Làm thế nào để tạo khảo sát thành viên?

Làm thế nào để tạo khảo sát thành viên?

Tính năng Khảo sát thành viên giúp cho đội nhóm tổ chức các buổi brainstorm về một chủ đề, dự án cụ thể kỹ càng và hiệu quả...

Xem bài viết

Khám phá thêm các tính năng để
Nâng cao hiệu suất đội ngũ

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Dễ dàng tìm kiếm người mà họ cần liên hệ hơn để tiết kiệm thời gian trong quá trình kết nối, làm việc.

Thư viện lưu trữ

Thư viện lưu trữ

Tạo, lưu trữ và chia sẻ các tài liệu, thông tin quan trọng trên các nhóm tương ứng.

Quản lý công việc

Quản lý công việc

Giúp vấn đề giao và nhận việc trong doanh nghiệp trở nên thuận tiện và dễ dàng

Ghi nhận

Ghi nhận

Ghi nhận cho những cố gắng, nỗ lực trong công việc là một trong những cách tuyệt vời để nâng cao tinh thần làm việc của nhân sự.

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Dễ dàng tìm kiếm người mà họ cần liên hệ hơn để tiết kiệm thời gian trong quá trình kết nối, làm việc.

Thư viện lưu trữ

Thư viện lưu trữ

Tạo, lưu trữ và chia sẻ các tài liệu, thông tin quan trọng trên các nhóm tương ứng.

Quản lý công việc

Quản lý công việc

Giúp vấn đề giao và nhận việc trong doanh nghiệp trở nên thuận tiện và dễ dàng

Ghi nhận

Ghi nhận

Ghi nhận cho những cố gắng, nỗ lực trong công việc là một trong những cách tuyệt vời để nâng cao tinh thần làm việc của nhân sự.