Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Cung cấp giải pháp
thúc đẩy Truyền thông nội bộ

Sử dụng các nhóm mở, tổ chức hoạt động chung về đào tạo văn hoá, chia sẻ kiến thức… động viên tinh thần và truyền lửa nhân viên.

Nhận tư vấn
Cung cấp giải pháp thúc đẩy Truyền thông nội bộ

GapoWork giúp doanh nghiệp giải quyết các
vấn đề về công tác truyền thông nội bộ tổ chức

 • Truyền thông một chiều qua email nên không thể phản hồi nhanh.

 • Không có công cụ tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ trực tuyến cho toàn bộ nhân viên.

 • Nhân viên cảm thấy thiếu động lực, mất sự kết nối với tổ chức vì không thấu hiểu tầm nhìn, sứ mệnh chung của doanh nghiệp.

 • Nhân sự cảm thấy không được lắng nghe do thiếu công cụ tổng hợp ý kiến, thu thập phản hồi từ phía đội ngũ.

Bắt đầu với GapoWork để thúc đẩy
Truyền thông nội bộ tổ chức

Lãnh đạo thường xuyên giao lưu, trò chuyện, chia sẻ các giá trị văn hoá chung của doanh nghiệp với tập thể nhân viên, tạo sự kết nối đến mọi thành viên.

Lãnh đạo thường xuyên giao lưu, trò chuyện, chia sẻ các giá trị văn hoá chung của doanh nghiệp với tập thể nhân viên, tạo sự kết nối đến mọi thành viên.

Tổ chức hoạt động nội bộ cho từng bộ phận, ghi lại dấu ấn và chia sẻ bằng bài Post với hình ảnh, video HD trên Bảng tin…

Tổ chức hoạt động nội bộ cho từng bộ phận, ghi lại dấu ấn và chia sẻ bằng bài Post với hình ảnh, video HD trên Bảng tin…

Triển khai các chương trình đào tạo nội bộ, training kỹ năng mới bằng tính năng Livestream, Zoom không giới hạn.

Triển khai các chương trình đào tạo nội bộ, training kỹ năng mới bằng tính năng Livestream, Zoom không giới hạn.

Lãnh đạo thường xuyên giao lưu, trò chuyện, chia sẻ các giá trị văn hoá chung của doanh nghiệp với tập thể nhân viên, tạo sự kết nối đến mọi thành viên.

Lãnh đạo thường xuyên giao lưu, trò chuyện, chia sẻ các giá trị văn hoá chung của doanh nghiệp với tập thể nhân viên, tạo sự kết nối đến mọi thành viên.

Tổ chức hoạt động nội bộ cho từng bộ phận, ghi lại dấu ấn và chia sẻ bằng bài Post với hình ảnh, video HD trên Bảng tin…

Tổ chức hoạt động nội bộ cho từng bộ phận, ghi lại dấu ấn và chia sẻ bằng bài Post với hình ảnh, video HD trên Bảng tin…

Triển khai các chương trình đào tạo nội bộ, training kỹ năng mới bằng tính năng Livestream, Zoom không giới hạn.

Triển khai các chương trình đào tạo nội bộ, training kỹ năng mới bằng tính năng Livestream, Zoom không giới hạn.

Cách đo lường hiệu quả

Các tính năng của GapoWork đều quen thuộc với mọi người nên rất dễ sử dụng và làm việc vì thế có thể giúp rút ngắn thời gian giải quyết và giảm lượng vấn đề được lặp đi lặp lại.

 • Thời gian truyền tin

  Thời gian để một thông báo đến được tất cả nhân viên.

 • Lượng người xem

  Số người xem một bài đăng trên GapoWork.

 • Mức độ tương tác

  Số lượt thích và bình luận trên bài đăng ở GapoWork.

Truyền thông nhân sự

Truyền thông nhân sự

Đảm bảo nhân sự trong tổ chức luôn cập nhật được các thông tin nhân sự quan trọng.

Tìm hiểu thêm