Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

GapoWork thay đổi cách làm việc và phương pháp gắn kết nhân viên của các tổ chức ở khắp mọi lĩnh vực

+500 khách hàng đã lựa chọn GapoWork để xây dựng hệ sinh thái giao tiếp và làm việc hiệu quả, gắn kết hơn.

Nhận tư vấn
GapoWork thay đổi cách làm việc và phương pháp gắn kết nhân viên của các tổ chức ở khắp mọi lĩnh vực

Nền tảng giao tiếp đội nhóm
phù hợp với mọi quy mô và lĩnh vực

Khám phá câu chuyện thành công của
khách hàng khi sử dụng giải pháp cung cấp
bởi GapoWork

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Khả năng tích hợp cao, vận hành nhẹ nhàng và thông suốt.

Giáo dục trường học

Giáo dục trường học

Mạng thông tin nội bộ và quản lý dạy học trực tuyến cho trường học.

Bán lẻ

Bán lẻ

Nâng cao hiệu quả gắn kết nhân sự, phát triển kinh doanh.

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Thúc đẩy gắn kết tổ chức, vận hành hiệu quả, bảo mật thông tin.

Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn

Đẩy nhanh tốc độ xử lý, dễ dàng kết nối, gia tăng mức độ hài lòng khách.

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Khả năng tích hợp cao, vận hành nhẹ nhàng và thông suốt.

Giáo dục trường học

Giáo dục trường học

Mạng thông tin nội bộ và quản lý dạy học trực tuyến cho trường học.

Bán lẻ

Bán lẻ

Nâng cao hiệu quả gắn kết nhân sự, phát triển kinh doanh.

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Thúc đẩy gắn kết tổ chức, vận hành hiệu quả, bảo mật thông tin.