Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Cung cấp giải pháp
hỗ trợ thành viên mới hoà nhập

Tạo cho các thành viên mới một không gian tìm kiếm tài liệu, hỏi đáp và kết nối với những đồng nghiệp đầu tiên.

Nhận tư vấn
Cung cấp giải pháp hỗ trợ thành viên mới hoà nhập

GapoWork giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về hoà nhập thành viên mới

 • Bộ phận HR phải mất thời gian và công sức để giải đáp thắc mắc cho từng đợt nhân viên mới.

 • Nhân viên mới khó khăn khi phải tìm kiếm, tiếp cận với các tài liệu hoà nhập tổ chức.

Bắt đầu với GapoWork để thúc đẩy
Truyền thông nhân sự

Tạo bài đăng chào mừng thành viên mới với hình ảnh cá nhân hoá, tag thành viên cùng phòng ban để tham gia chào mừng.

Tạo bài đăng chào mừng thành viên mới với hình ảnh cá nhân hoá, tag thành viên cùng phòng ban để tham gia chào mừng.

Có thể tạo nhóm chat riêng cho từng đợt tuyển dụng trên GapoWork.

Có thể tạo nhóm chat riêng cho từng đợt tuyển dụng trên GapoWork.

Tạo nhóm mở để hỗ trợ nhân viên mới, ví dụ “Onboarding”.

Tạo nhóm mở để hỗ trợ nhân viên mới, ví dụ “Onboarding”.

Tạo bài ghim bao gồm các link liên kết đến các tài liệu cần thiết, bài đăng, video chào đón thành viên mới.

Tạo bài ghim bao gồm các link liên kết đến các tài liệu cần thiết, bài đăng, video chào đón thành viên mới.

Tạo bài đăng chào mừng thành viên mới với hình ảnh cá nhân hoá, tag thành viên cùng phòng ban để tham gia chào mừng.

Tạo bài đăng chào mừng thành viên mới với hình ảnh cá nhân hoá, tag thành viên cùng phòng ban để tham gia chào mừng.

Có thể tạo nhóm chat riêng cho từng đợt tuyển dụng trên GapoWork.

Có thể tạo nhóm chat riêng cho từng đợt tuyển dụng trên GapoWork.

Tạo nhóm mở để hỗ trợ nhân viên mới, ví dụ “Onboarding”.

Tạo nhóm mở để hỗ trợ nhân viên mới, ví dụ “Onboarding”.

Tạo bài ghim bao gồm các link liên kết đến các tài liệu cần thiết, bài đăng, video chào đón thành viên mới.

Tạo bài ghim bao gồm các link liên kết đến các tài liệu cần thiết, bài đăng, video chào đón thành viên mới.

Cách đo lường hiệu quả

Các tính năng của GapoWork đều quen thuộc với mọi người nên rất dễ sử dụng và làm việc vì thế có thể giúp rút ngắn thời gian giải quyết và giảm lượng vấn đề được lặp đi lặp lại.

 • Hiệu quả hội nhập

  Hiệu quả hội nhập của nhóm nhân viên mới thông qua các khảo sát.

 • Số vấn đề lặp lại

  Số lượng vấn đề tương tự lặp lại nhiều lần.

 • Hiệu quả gắn kết nhân sự

  Mức độ hài lòng của nhân viên thông qua công cụ khảo sát, thăm dò ý kiến.

Khám phá thêm các giải pháp
Hỗ trợ bộ phận nhân sự

Hỗ trợ giải đáp vấn đề nhân sự

Hỗ trợ giải đáp vấn đề nhân sự

Trả lời các câu hỏi, thắc mắc phổ biến về quy định, cơ chế cùng những vấn đề về nhân sự.

Khám phá ngay
Hỗ trợ luân chuyển vị trí/ giới thiệu

Hỗ trợ luân chuyển vị trí/ giới thiệu

Thúc đẩy tính luân chuyển nội bộ linh hoạt và tận dụng nhân viên như các đại sứ thương hiệu.

Khám phá ngay