Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Cung cấp giải pháp hỗ trợ Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Nâng cao hiệu quả các hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nhận tư vấn
Cung cấp giải pháp hỗ trợ Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

GapoWork giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về Đào tạo chất lượng nguồn nhân lực

 • Nhân viên không nắm được các cơ hội đào tạo và phát triển.

 • Chi phí cao cho việc chuẩn bị và tổ chức các lớp học bồi dưỡng chuyên môn.

 • Mất nhiều thời gian để hoàn thành các khoá đào tạo gồm nhiều nội dung.

 • Thiếu đánh giá chất lượng đào tạo hoặc đánh giá không đầy đủ, kịp thời.

 • Không thể đo lường nhu cầu đào tạo của các thành viên tham dự.

Bắt đầu với GapoWork để
nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo

Tạo nhóm mở dành cho hoạt động đào tạo nội bộ.

Tạo nhóm mở dành cho hoạt động đào tạo nội bộ.

Đăng bài truyền thông các khóa đào tạo và lấy đăng ký tham dự.

Đăng bài truyền thông các khóa đào tạo và lấy đăng ký tham dự.

Sử dụng tính năng Quản lý công việc, tạo lớp học với các thành viên đăng ký và kèm các tài liệu cần chuẩn bị cho khóa học.

Sử dụng tính năng Quản lý công việc, tạo lớp học với các thành viên đăng ký và kèm các tài liệu cần chuẩn bị cho khóa học.

Sử dụng tính năng Livestream để đào tạo trực tuyến với thời lượng lớn, chất lượng và đường truyền ổn định

Sử dụng tính năng Livestream để đào tạo trực tuyến với thời lượng lớn, chất lượng và đường truyền ổn định

Bình luận ngay tại lớp học đã tạo để nhắc nhở thành viên về khóa học và giá trị mà khoá học mang lại.

Bình luận ngay tại lớp học đã tạo để nhắc nhở thành viên về khóa học và giá trị mà khoá học mang lại.

Tạo nhóm mở dành cho hoạt động đào tạo nội bộ.

Tạo nhóm mở dành cho hoạt động đào tạo nội bộ.

Đăng bài truyền thông các khóa đào tạo và lấy đăng ký tham dự.

Đăng bài truyền thông các khóa đào tạo và lấy đăng ký tham dự.

Sử dụng tính năng Quản lý công việc, tạo lớp học với các thành viên đăng ký và kèm các tài liệu cần chuẩn bị cho khóa học.

Sử dụng tính năng Quản lý công việc, tạo lớp học với các thành viên đăng ký và kèm các tài liệu cần chuẩn bị cho khóa học.

Sử dụng tính năng Livestream để đào tạo trực tuyến với thời lượng lớn, chất lượng và đường truyền ổn định

Sử dụng tính năng Livestream để đào tạo trực tuyến với thời lượng lớn, chất lượng và đường truyền ổn định

Cách đo lường hiệu quả

Các tính năng của GapoWork đều quen thuộc với mọi người nên rất dễ sử dụng và làm việc vì thế có thể giúp rút ngắn thời gian giải quyết và giảm lượng vấn đề được lặp đi lặp lại.

 • Thời gian

  Thời gian hoàn thành khóa đào tạo.

 • Tỷ lệ tham gia

  Tỷ lệ tham gia các hoạt động đào tạo.

 • Tiết kiệm chi phí

  Chi phí đi lại, lưu trú, chi phí giảng viên, chi phí kỹ thuật hỗ trợ.

 • Độ hài lòng

  Được đo lường qua các cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến về chất lượng đào tạo cho nhân viên.

Chia sẻ Ban Điều hành

Chia sẻ Ban Điều hành

Cải thiện tính minh bạch trong quản lý và các chiến lược doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm