Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Cung cấp giải pháp
hỗ trợ quá trình chia sẻ
của Ban Điều hành

Cải thiện tính minh bạch trong quản lý và thu hẹp khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân viên.

Nhận tư vấn
Cung cấp giải pháp hỗ trợ quá trình chia sẻ của Ban Điều hành

GapoWork giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về quá trình chia sẻ của Ban Điều hành

 • Thiếu tính gắn kết trong quản lý đội ngũ vì không có nền tảng giao tiếp chung thống nhất. Quản lý và nhân viên trao đổi, trò chuyện trên nhiều nền tảng khác nhau.

 • Quản lý và nhân viên thường giao tiếp một chiều qua email.

 • Thông tin được truyền tải không hiệu quả vì phải qua nhiều tầng quản lý gây mất thời gian, chậm tiến độ và ảnh hưởng đến chất lượng thông tin.

Bắt đầu với GapoWork để hỗ trợ
Chia sẻ Ban Điều hành

Cập nhật thường xuyên về tiến độ, kết quả làm việc, kinh doanh… bằng các tính năng quen thuộc như chia sẻ trực quan qua hình ảnh trên Bảng tin, bài Post…

Cập nhật thường xuyên về tiến độ, kết quả làm việc, kinh doanh… bằng các tính năng quen thuộc như chia sẻ trực quan qua hình ảnh trên Bảng tin, bài Post…

Lãnh đạo tạo bài viết Ghi nhận để tuyên dương những thành viên có kết quả xuất sắc trong tháng/ quý/ năm…

Lãnh đạo tạo bài viết Ghi nhận để tuyên dương những thành viên có kết quả xuất sắc trong tháng/ quý/ năm…

Tạo Nhóm chung để chia sẻ những thông tin quan trọng, vấn đề về dự án, hợp đồng… Ban điều hành chủ động tương tác tại các bài post, tạo động lực cho nhân viên.

Tạo Nhóm chung để chia sẻ những thông tin quan trọng, vấn đề về dự án, hợp đồng… Ban điều hành chủ động tương tác tại các bài post, tạo động lực cho nhân viên.

Livestream, Call Audio, Video HD… để trao đổi - hỏi đáp giữa quản lý và nhân viên hoặc tạo những cuộc đào tạo nhanh cho đội nhóm.

Livestream, Call Audio, Video HD… để trao đổi - hỏi đáp giữa quản lý và nhân viên hoặc tạo những cuộc đào tạo nhanh cho đội nhóm.

Cập nhật thường xuyên về tiến độ, kết quả làm việc, kinh doanh… bằng các tính năng quen thuộc như chia sẻ trực quan qua hình ảnh trên Bảng tin, bài Post…

Cập nhật thường xuyên về tiến độ, kết quả làm việc, kinh doanh… bằng các tính năng quen thuộc như chia sẻ trực quan qua hình ảnh trên Bảng tin, bài Post…

Lãnh đạo tạo bài viết Ghi nhận để tuyên dương những thành viên có kết quả xuất sắc trong tháng/ quý/ năm…

Lãnh đạo tạo bài viết Ghi nhận để tuyên dương những thành viên có kết quả xuất sắc trong tháng/ quý/ năm…

Tạo Nhóm chung để chia sẻ những thông tin quan trọng, vấn đề về dự án, hợp đồng… Ban điều hành chủ động tương tác tại các bài post, tạo động lực cho nhân viên.

Tạo Nhóm chung để chia sẻ những thông tin quan trọng, vấn đề về dự án, hợp đồng… Ban điều hành chủ động tương tác tại các bài post, tạo động lực cho nhân viên.

Livestream, Call Audio, Video HD… để trao đổi - hỏi đáp giữa quản lý và nhân viên hoặc tạo những cuộc đào tạo nhanh cho đội nhóm.

Livestream, Call Audio, Video HD… để trao đổi - hỏi đáp giữa quản lý và nhân viên hoặc tạo những cuộc đào tạo nhanh cho đội nhóm.

Cách đo lường hiệu quả

Các tính năng của GapoWork đều quen thuộc với mọi người nên rất dễ sử dụng và làm việc vì thế có thể giúp rút ngắn thời gian giải quyết và giảm lượng vấn đề được lặp đi lặp lại.

 • Tiết kiệm chi phí

  Giảm thiểu chi phí cho các sự kiện truyền thông như thuê hội trường, phát sóng trực tuyến, di chuyển, lưu trú…

 • Mức độ tương tác

  Giữa quản lý và nhân viên diễn ra thường xuyên, nhanh chóng hơn mà không sợ bỏ lỡ thông tin.

 • Độ hài lòng của nhân viên

  Qua câu hỏi Khảo sát, quản lý biết được những mong muốn, nhu cầu, quan điểm của từng thành viên.

Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Nâng cao hiệu quả các hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tìm hiểu thêm