Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Cung cấp giải pháp hỗ trợ truyền thông sản phẩm cho nhân viên tuyến đầu

Đảm bảo để tất cả nhân viên, đặc biệt là nhân viên tuyến đầu kịp thời nắm bắt thông tin về sản phẩm, dịch vụ mới của doanh nghiệp.

Nhận tư vấn
Cung cấp giải pháp hỗ trợ truyền thông sản phẩm cho nhân viên tuyến đầu

GapoWork giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về truyền thông sản phẩm

 • Tốn nhiều thời gian để ra mắt sản phẩm dịch vụ mới, đặc biệt là các tổ chức có tính linh động, thường di chuyển nhiều.

 • Nhân viên không được đào tạo đầy đủ thông tin về sản phẩm, dịch vụ mới để phục vụ khách hàng.

 • Thiếu các đại sứ thương hiệu
  trong tổ chức.

Bắt đầu với GapoWork để hỗ trợ
truyền thông sản phẩm

Chia sẻ thông tin, truyền thông nội bộ về việc ra mắt sản phẩm mới bằng những bài Post kèm hình ảnh sinh động, video trực quan hoặc Livestream chia sẻ…

Chia sẻ thông tin, truyền thông nội bộ về việc ra mắt sản phẩm mới bằng những bài Post kèm hình ảnh sinh động, video trực quan hoặc Livestream chia sẻ…

Chia sẻ video hướng dẫn cách thực hiện, sử dụng sản phẩm mới, so sánh tính năng của sản phẩm để củng cố kiến thức cho nhân viên tuyến đầu.

Chia sẻ video hướng dẫn cách thực hiện, sử dụng sản phẩm mới, so sánh tính năng của sản phẩm để củng cố kiến thức cho nhân viên tuyến đầu.

Tạo Nhóm chung với chủ đề mở như “truyền thông sản phẩm, launching sản phẩm mới…”.

Tạo Nhóm chung với chủ đề mở như “truyền thông sản phẩm, launching sản phẩm mới…”.

Khuyến khích phản hồi và tương tác hai chiều để góp ý về hoạt động hoặc sản phẩm.

Khuyến khích phản hồi và tương tác hai chiều để góp ý về hoạt động hoặc sản phẩm.

Chia sẻ thông tin, truyền thông nội bộ về việc ra mắt sản phẩm mới bằng những bài Post kèm hình ảnh sinh động, video trực quan hoặc Livestream chia sẻ…

Chia sẻ thông tin, truyền thông nội bộ về việc ra mắt sản phẩm mới bằng những bài Post kèm hình ảnh sinh động, video trực quan hoặc Livestream chia sẻ…

Chia sẻ video hướng dẫn cách thực hiện, sử dụng sản phẩm mới, so sánh tính năng của sản phẩm để củng cố kiến thức cho nhân viên tuyến đầu.

Chia sẻ video hướng dẫn cách thực hiện, sử dụng sản phẩm mới, so sánh tính năng của sản phẩm để củng cố kiến thức cho nhân viên tuyến đầu.

Tạo Nhóm chung với chủ đề mở như “truyền thông sản phẩm, launching sản phẩm mới…”.

Tạo Nhóm chung với chủ đề mở như “truyền thông sản phẩm, launching sản phẩm mới…”.

Khuyến khích phản hồi và tương tác hai chiều để góp ý về hoạt động hoặc sản phẩm.

Khuyến khích phản hồi và tương tác hai chiều để góp ý về hoạt động hoặc sản phẩm.

Cách đo lường hiệu quả

Các tính năng của GapoWork đều quen thuộc với mọi người nên rất dễ sử dụng và làm việc vì thế có thể giúp rút ngắn thời gian giải quyết và giảm lượng vấn đề được lặp đi lặp lại.

 • Tiết kiệm thời gian

  Thời gian giải quyết vấn đề của khách hàng.

 • Mức độ tương tác

  Mức độ tương tác trong mỗi bài đăng.

 • Độ hài lòng của nhân viên

  Mức độ hài lòng nhân viên thông qua các cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến.

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ khách hàng

Tạo một cộng đồng để tận dụng kiến thức, kinh nghiệm của nhân viên.

Tìm hiểu thêm