Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Chia sẻ kiến thức, tài liệu qua
Thư viện lưu trữ

Tạo, lưu trữ và chia sẻ các tài liệu, thông tin quan trọng trên các nhóm tương ứng.

Nhận tư vấn
Chia sẻ kiến thức, tài liệu qua Thư viện lưu trữ
Nơi tổng hợp những thông tin thiết yếu của đội ngũ, tổ chức tại các nhóm làm việc

Nơi tổng hợp những thông tin thiết yếu của đội ngũ, tổ chức tại các nhóm làm việc

Đội ngũ nhân viên dễ dàng tiếp cận, khám phá kho thư viện lưu trữ một cách đầy đủ và nhanh chóng với nhiều định dạng: ảnh, video, đường dẫn, tệp tin.

Thư viện lưu trữ nội bộ trên các nhóm tương ứng giúp tổ chức và quản lý tài nguyên theo từng đội nhóm, bộ phận hay phòng ban một cách trực quan, hiệu quả và dễ dàng sử dụng.

 • Cùng đồng nghiệp, thành viên trong nhóm chia sẻ tri thức và tài liệu công việc giúp tăng chất lượng kiến thức chuyên môn và hiệu quả công việc.

 • Tìm kiếm nhanh chóng kho tài liệu theo từng loại định dạng ở các nhóm nhất định với giao diện tìm kiếm tối ưu.

Thư viện lưu trữ nội bộ trên các nhóm tương ứng giúp tổ chức và quản lý tài nguyên theo từng đội nhóm, bộ phận hay phòng ban một cách trực quan, hiệu quả và dễ dàng sử dụng.

Xây dựng thư viện lưu trữ kiến thức hỗ trợ
tối đa trong quá trình làm việc

Mỗi nhóm sẽ có một thư viện lưu trữ riêng, dễ dàng tìm kiếm thông tin nhanh chóng, chia sẻ tài liệu, đính kèm tệp tiện lợi dành cho mọi người trong tổ chức, kể cả thành viên mới.

 • Nhóm chia sẻ quy định,
  cơ chế doanh nghiệp

 • Nhóm văn hoá
  doanh nghiệp

 • Nhóm chia sẻ kiến thức
  chuyên môn

 • Đóng góp ý tưởng các
  hoat động nội bộ tập thể

Tìm hiểu thêm về Thư viện lưu trữ

Chia sẻ dữ liệu tức thì bằng GapoWork

Chia sẻ dữ liệu tức thì bằng GapoWork

Chia sẻ dữ liệu luôn là một nhu cầu quan trọng trong quá trình làm việc hay hòa nhập tại một doanh nghiệp. Để thay thế cho những giới hạn...

Xem bài viết

Khám phá thêm các tính năng để
Nâng cao hiệu suất đội ngũ

Ghi nhận

Ghi nhận

Ghi nhận cho những cố gắng, nỗ lực trong công việc là một trong những cách tuyệt vời để nâng cao tinh thần làm việc của nhân sự.

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Dễ dàng tìm kiếm người mà họ cần liên hệ hơn để tiết kiệm thời gian trong quá trình kết nối, làm việc.

Quản lý công việc

Quản lý công việc

Giúp vấn đề giao và nhận việc trong doanh nghiệp trở nên thuận tiện và dễ dàng

Khảo sát

Khảo sát

Tính năng Khảo sát của GapoWork giúp lấy ý kiến của nhân sự một cách nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Ghi nhận

Ghi nhận

Ghi nhận cho những cố gắng, nỗ lực trong công việc là một trong những cách tuyệt vời để nâng cao tinh thần làm việc của nhân sự.

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Dễ dàng tìm kiếm người mà họ cần liên hệ hơn để tiết kiệm thời gian trong quá trình kết nối, làm việc.

Quản lý công việc

Quản lý công việc

Giúp vấn đề giao và nhận việc trong doanh nghiệp trở nên thuận tiện và dễ dàng

Khảo sát

Khảo sát

Tính năng Khảo sát của GapoWork giúp lấy ý kiến của nhân sự một cách nhanh chóng, thuận tiện hơn.