Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Hội thảo đánh giá về giá trị

Blog


Thông qua hội thảo nội bộ, bạn có thể xác định các yếu tố thúc đẩy kinh doanh và giá trị mà GapoWork sẽ mang lại cho tổ chức của mình.

Hội thảo đánh giá về giá trị là một hội thảo nội bộ do bạn triển khai, với sự tham gia của đội ngũ dự án GapoWork của bạn, nhằm xác định các yếu tố thúc đẩy kinh doanh và giá trị mà GapoWork sẽ mang lại cho tổ chức của mình. Hướng dẫn này sẽ cung cấp thông tin tổng quan nhanh về cách triển khai Hội thảo đánh giá về giá trị và những kết quả nào sẽ diễn ra. Để biết thêm thông tin về hội thảo, hãy xem nguồn lực này.

Những lợi ích bạn sẽ nhận được từ hội thảo này
- Một tập hợp gồm các yếu tố thúc đẩy kinh doanh để định hướng cho việc triển khai GapoWork của bạn và thuyết phục đội ngũ điều hành ủng hộ việc đầu tư vào GapoWork
- Kết quả mong muốn và mức tác động của từng yếu tố thúc đẩy kinh doanh để đo lường giá trị của GapoWork đối với tổ chức của bạn theo thời gian. Mỗi quý, bạn nên xem xét những kết quả và yếu tố thúc đẩy kinh doanh này để tăng tối đa giá trị của GapoWork.
- Các quy trình công việc mà bạn có thể vận dụng GapoWork để đạt được kết quả mong muốn. Những quy trình công việc này phải nằm trong kế hoạch triển khai khi bạn xây dựng Cấu trúc nhóm và Kế hoạch truyền thông để triển khai GapoWork.

Chiến thuật thực hiện
1. Dành tối thiểu một giờ cho toàn bộ đội ngũ dự án GapoWork để họp và xác định các yếu tố thúc đẩy kinh doanh mà GapoWork sẽ mang lại.


2. Tiến hành Hội thảo đánh giá về giá trị. Hội thảo đánh giá về giá trị được thiết kế đơn giản. Do đó, chúng tôi cung cấp mẫu đã tải sẵn với các ví dụ về kết quả, quy trình công việc gợi ý và thước đo mức tác động để bạn bắt đầu. Hãy sử dụng mẫu này để định hướng cuộc thảo luận trong hội thảo cũng như khơi gợi ý tưởng về các yếu tố thúc đẩy kinh doanh cho bạn và đội ngũ của mình.


3. Một bước quan trọng trong hội thảo này là thu thập và so sánh theo tiêu chuẩn đối với dữ liệu của các quy trình công việc hiện tại mà bạn dự định cải thiện bằng GapoWork. Hàng quý, bạn phải xem lại dữ liệu tiêu chuẩn cho các quy trình công việc trước khi triển khai GapoWork để đánh giá mức tác động của GapoWork đối với doanh nghiệp mình. Đây là phần mà hầu hết mọi người đều bỏ sót nhưng lại là phần quan trọng nhất khi xác nhận xem GapoWork mang lại giá trị cho tổ chức như thế nào.


4. Đạt được sự chấp thuận chính thức từ đội ngũ điều hành của bạn về các yếu tố thúc đẩy kinh doanh mà bạn đã xác định trong hội thảo. Một cách hữu ích để nhận được sự chấp thuận của đội ngũ điều hành là mời họ tham gia Hội thảo đánh giá về giá trị để ý kiến của họ được xem xét trong suốt hội thảo, chứ không phải sau hội thảo. Những yếu tố thúc đẩy kinh doanh này không chỉ là phần cốt lõi trong đề án kinh doanh nhằm ra mắt GapoWork, mà còn định hướng để bạn sẽ đo lường những gì khi đánh giá về giá trị mà GapoWork mang lại cho tổ chức mình.


5. Sử dụng những yếu tố thúc đẩy kinh doanh này trong suốt quá trình ra mắt để định hướng cho cấu trúc nhóm và kế hoạch truyền thông của bạn. Những yếu tố này cũng là công cụ hữu ích để quy trách nhiệm cho mọi người theo thời gian.


6. Xem lại những yếu tố thúc đẩy kinh doanh của bạn và đánh giá mức tác động sau 3 tháng triển khai GapoWork. Bạn có thể thấy một số yếu tố thúc đẩy kinh doanh không còn phù hợp nữa hoặc cần bổ sung những yếu tố mới. Hãy cập nhật và lặp lại những yếu tố thúc đẩy kinh doanh của bạn theo từng lần một để đánh giá mức tác động.


7. Đo lường tác động của các yếu tố này trong từng quý. Hãy nhớ chia sẻ số liệu về mức tác động với đội ngũ điều hành để nêu bật giá trị mà GapoWork mang lại cho tổ chức bạn.

Bạn cần trợ giúp?
Bạn nên cộng tác với chuyên gia của GapoWork. Họ là những người có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện Hội thảo đánh giá về giá trị, tiến hành Đánh giá về giá trị sau khi triển khai và đưa ra lời khuyên về hoạt động triển khai phù hợp với mục tiêu mà bạn đề ra cho tổ chức mình."

GapoWork - Không gian làm việc số
sẵn sàng cho doanh nghiệp của bạn

Đăng ký ngay để sở hữu bộ giải pháp giúp tăng hiệu quả
kết nối và nâng cao hiệu suất đội ngũ!

Nhận tư vấn
GapoWork - Không gian làm việc số sẵn sàng cho doanh nghiệp của bạn

Bài viết liên quan