Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Quản lý tài khoản

Blog

Thủ công

Tổng quan

Cách cơ bản nhất để quản lý tài khoản trong GapoWork là tạo thủ công tài khoản trong Bảng điều khiển quản trị viên trên GapoWork mà bạn có. Bạn có thể quản lý từng tài khoản hoặc sử dụng bảng tính để thêm các tài khoản hàng loạt.

Tạo tài khoản

Bạn có thể tạo tài khoản mới bằng cách đăng nhập với tư cách Quản trị viên. Đối với tài khoản này, bãn sẽ có quyền thêm và xóa tài khoản. Sau khi đăng nhập, bạn có thể hoàn tất các bước sau để tạo tài khoản:
Bước 1: Đi tới Bảng điều khiển quản trị viên rồi chọn mục " Tất cả thành viên"

Quản lý tài khoản - Ảnh 1


Bước 2: Chọn "Thêm thành viên"

Quản lý tài khoản - Ảnh 2


Bước 3: Tùy theo nhu cầu của tổ chức, bạn có thể chọn " Thêm bằng email" hoặc "Thêm bằng số điện thoại"

Quản lý tài khoản - Ảnh 3


Bước 4: Điền thông tin nhân sự sau đó bấm " Thêm nhân sự"

Quản lý tài khoản - Ảnh 4
Quản lý tài khoản - Ảnh 5

Cập nhật tài khoản

Bạn có thể cập nhật tài khoản hiện có bằng cách đăng nhập với tư cách Quản trị viên có quyền thêm và xóa tài khoản. Sau khi đăng nhập, bạn có thể hoàn tất các bước sau để cập nhật một tài khoản:
Bước 1: Đi tới Bảng điều khiển quản trị viên rồi chọn mục" Tất cả thành viên"

Quản lý tài khoản - Ảnh 6


Bước 2: Tìm thành viên mà bạn muốn thay đổi thông tin, bấm chọn mở rộng ( biểu tượng là dấu ...)

Quản lý tài khoản - Ảnh 7


Bước 3: Chọn "Chỉnh sửa thông tin"

Quản lý tài khoản - Ảnh 8


Sau khi thay đổi các thông tin của thành viên, bạn chọn "Lưu lại" để xác nhận lưu thay đổi

Quản lý tài khoản - Ảnh 9

Vô hiệu hóa tài khoản

Bạn có thể vô hiệu hóa tài khoản hiện có bằng cách đăng nhập với tư cách Quản trị viên có quyền thêm và gỡ tài khoản. Sau khi đăng nhập, bạn có thể hoàn tất các bước sau để vô hiệu hóa một tài khoản:
Bước 1: Đi tới Bảng điều khiển quản trị viên rồi chọn mục " Tất cả thành viên"

Quản lý tài khoản - Ảnh 10


Bước 2: Tìm thành viên mà bạn muốn vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản, bấm chọn mở rộng ( biểu tượng là dấu ...)

Quản lý tài khoản - Ảnh 11


Bước 4: Chọn " Hủy lời mời" ( đối với thành viên chưa đăng nhập), " Xóa thành viên" ( đối với các thành viên được thêm bằng email/số điện thoại cá nhân) hoặc " Vô hiệu hóa" ( đối với thành viên được thêm bằng domain của tổ chức)

                                                         Hủy lời mời
Quản lý tài khoản - Ảnh 12

                                                        Xóa thành viên

Quản lý tài khoản - Ảnh 13

                                                 Vô hiệu hóa tài khoản
Quản lý tài khoản - Ảnh 14

Hàng loạt

Tổng quan

Nếu không muốn thêm từng người, bạn có thể tạo tài khoản cho họ bằng bảng tính ( xlsx). Nhờ đó, bạn sẽ nhanh chóng quản lý thêm được nhiều tài khoản cùng một lúc.


Tạo nhiều tài khoản

Bạn có thể tạo nhiều tài khoản cùng lúc bằng cách đăng nhập với tư cách Quản trị viên có quyền thêm và gỡ tài khoản. Sau khi đăng nhập, bạn có thể hoàn tất các bước sau để tạo hàng loạt tài khoản:
Bước 1:  Đi tới Bảng điều khiển quản trị viên rồi chọn mục " Tất cả thành viên"

Quản lý tài khoản - Ảnh 15


Bước 2: Chọn " Thêm nhiều thành viên"

Quản lý tài khoản - Ảnh 16


Bước 3: Tùy theo nhu cầu của tổ chức bạn có thể chọn: "Thêm bằng email" hoặc "Thêm bằng số điện thoại"

Quản lý tài khoản - Ảnh 17


Bước 4: Chọn " Tải về file excel mẫu" sau đó điền các thông tin có trong file

Quản lý tài khoản - Ảnh 18


Bước 5: Lặp tại các bước 1, 2, 3 sau đó chọn " Tải lên file Excel"

Quản lý tài khoản - Ảnh 19

Gửi link mời

Tổng quan

Nếu không muốn thêm từng người, hoặc thêm hàng loạt bạn có thể Gửi link mời tham dự vào Không gian làm việc của chức cho các thành viên. Nhờ đó, bạn sẽ không phải điền thông tin của từng thành viên

Cách từng lấy link

Bước 1:  Đi tới Bảng điều khiển quản trị viên rồi chọn mục " Tất cả thành viên"

Quản lý tài khoản - Ảnh 20

Bước 2: Chọn " Gửi link mời"

Quản lý tài khoản - Ảnh 21

Bước 3: Chọn " Sao chép" và gửi cho các thành viên trong tổ chức của bạn

Quản lý tài khoản - Ảnh 22

Xác thực

Tổng quan

Phần này bao gồm mọi thứ liên quan đến xác thực người dùng, cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ về cách GapoWork cho phép người dùng truy cập tài khoản của họ.

? Tài khoản phải được tạo trước khi người dùng truy cập vào tài khoản của họ lần đầu tiên. Đọc thêm về bước đầu tiên này trong phần Quản lý tài khoản.

Phương thức

GapoWork xác thực bằng cách gửi một đường link có chứa lời mời tham dự vào tổ chức qua tin nhắn SMS ( nếu tổ chức thêm thành viên bằng số điện thoại) hoặc qua email ( nếu tổ chức thêm thành viên bằng email)

GapoWork - Không gian làm việc số
sẵn sàng cho doanh nghiệp của bạn

Đăng ký ngay để sở hữu bộ giải pháp giúp tăng hiệu quả
kết nối và nâng cao hiệu suất đội ngũ!

Nhận tư vấn
GapoWork - Không gian làm việc số sẵn sàng cho doanh nghiệp của bạn

Bài viết liên quan