Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Tinh giản hoạt động giao tiếp với khách hàng trong toàn bộ doanh nghiệp

Apsy kết hợp trí tưởng tượng của con người và dữ liệu AI để xây dựng web và ứng dụng thân thiện với di động cho các doanh nghiệp khác.

Tinh giản hoạt động giao tiếp với khách hàng trong toàn bộ doanh nghiệp

Sử dụng Nhóm để tạo các trang dự án được chỉ định

Apsy sử dụng Nhóm để tạo không gian được cá nhân hóa cho mọi khách hàng - nơi họ chia sẻ file dự án, tài sản và thông tin mới với khách hàng. Quy trình làm việc có tổ chức này, với hoạt động giao tiếp và cộng tác trong thời gian thực, mang đến cho khách hàng cơ hội truy cập thông tin mới nhất ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Các trang này vẫn hoạt động sau khi hoàn tất dự án để cập nhật cho khách hàng về các chương trình khuyến mãi của Apsy và họ có thể giới thiệu những khách hàng khác.

Sử dụng Nhóm để tạo các trang dự án được chỉ định