Skip links

GapoWork dành cho
công tác Truyền thông
nội bộ

Những bộ phận chịu trách nhiệm có thể tổ chức và truyền thông các hoạt động nội bộ nhằm xây dựng văn hoá doanh nghiệp hiệu quả với công cụ hỗ trợ sáng tạo nội dung.

Truyền thông nội bộ tổ chức

Sử dụng các nhóm mở, đăng tải công khai các thông tin - thông báo chính thức của công ty.

Truyền thông nhân sự

Đảm bảo nhân sự trong tổ chức luôn cập nhật được các thông tin nhân sự quan trọng.

Tìm hiểu thêm các giải pháp
hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động

This website uses cookies to improve your web experience.
GapoWork - Nền tảng giao tiếp đội nhóm cho doanh nghiệp và tổ chức.

Đăng ký ngay để sở hữu bộ giải pháp giúp tăng hiệu quả kết nối và nâng cao hiệu suất đội ngũ!

    Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công!

    Trong vòng 24h tới, vui lòng chú ý điện thoại và kiểm tra hòm thư, đội ngũ GapoWork sẽ liên hệ và hỗ trợ tư vấn chi tiết!