Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt
Trần Vũ Group

Trần Vũ Group

abcxyz

Tại sao nên chọn GapoWork?

Trước đây Trần Vũ Group dùng Discord rất ổn. Tuy nhiên, từ 2021 đại dịch COVID-19 trở nên phức tạp do đó Trần Vũ Group chuyển sang định hướng làm việc online 100%. Nhưng nếu chỉ có Discord và Jira, thì 100% cuộc trao đổi chỉ là công việc, không thể phát triển văn hoá, tạo môi trường hiểu biết, và khuyến khích sáng tạo.

"Tôi đi tìm các giải pháp để giúp: làm online tuy không gặp mặt được nhau, nhưng con người là thật, kết nối thật và tình cảm phải là thật. Để nhân sự có trải nghiệm vui vẻ hơn, và cũng phù hợp với định hướng làm online 100% cũng như quản lượng số lượng nhân sự lớn hơn. CLV là customer lifetime value, còn CLV của Trần Vũ Group là Candidate lifetime value."

 • Thế Cường - CEO Trần Vũ Group cho biết.

Tại sao nên chọn GapoWork?

Trước đây Trần Vũ Group dùng Discord rất ổn. Tuy nhiên, từ 2021 đại dịch COVID-19 trở nên phức tạp do đó Trần Vũ Group chuyển sang định hướng làm việc online 100%. Nhưng nếu chỉ có Discord và Jira, thì 100% cuộc trao đổi chỉ là công việc, không thể phát triển văn hoá, tạo môi trường hiểu biết, và khuyến khích sáng tạo.

"Tôi đi tìm các giải pháp để giúp: làm online tuy không gặp mặt được nhau, nhưng con người là thật, kết nối thật và tình cảm phải là thật. Để nhân sự có trải nghiệm vui vẻ hơn, và cũng phù hợp với định hướng làm online 100% cũng như quản lượng số lượng nhân sự lớn hơn. CLV là customer lifetime value, còn CLV của Trần Vũ Group là Candidate lifetime value."

 • Thế Cường - CEO Trần Vũ Group cho biết.
 • Lĩnh vực: Dịch vụ

 • Quy mô: 1000 Nhân sự

 • Địa điểm: Hà Nội

Sự kiện

Kết quả

Sau thời gian sử dụng GapoWork, tính đến nay Trần Vũ Group đã đạt được:

 • tỷ lệ nhân viên sử dụng nền tảng hàng tháng

  tỷ lệ nhân viên sử dụng nền tảng hàng tháng

 • tin nhắn được dùng để trao đổi công việc

  tin nhắn được dùng để trao đổi công việc

 • lượt tương tác ở các bài viết trên Bảng tin

  lượt tương tác ở các bài viết trên Bảng tin

Vậy, Trần Vũ Group đã áp dụng GapoWork như thế nào để mang lại những kết quả trên?

Chia sẻ thông tin, giao tiếp thông qua các Nhóm

Chia sẻ thông tin, giao tiếp thông qua các Nhóm

Nhu cầu trao đổi thông tin giữa các phòng ban và dự án của Trần Vũ Group là rất lớn, đặc biệt trong định hướng làm việc 100% online. Trần Vũ Group đã tạo các nhóm riêng biệt cho các phòng ban và dự án để mọi người có thể chia sẻ và cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và chính xác.

Tăng hiệu suất làm việc ngay khi 100% làm online

Tăng hiệu suất làm việc ngay khi 100% làm online

Nhờ có sự kết nối và tương tác nhiều hơn, hiểu nhau hơn nên năng suất làm việc cũng được nâng cao. Đặc biệt là với những dự án khó hoặc các hoạt động quan trọng, các bạn chủ động tìm kiếm liên kết và xử lý vấn đề nhanh chóng và dễ dàng hơn.