Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Hướng dẫn thiết lập kỹ thuật

Blog

1. Tạo không gian làm việc mới

  • Sử dụng miền email công ty (domain) hoặc email cá nhân (gmail)/ SĐT để khởi tạo Không gian làm việc của tổ chức
  • Gợi ý từ chuyên gia: Bạn có thể xác minh Domain (miền) doanh nghiệp để dễ nhận diện người dùng, dễ dàng trong quản lý người dùng và đảm bảo tính bảo mật

2. Thêm người dùng

Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để thêm người dùng vào Không gian làm việc GapoWork của mình. Bạn có thể chọn thêm người dùng theo cách thêm từng thành viên hoặc theo nhóm số lượng lớn. Có thể tạo tài khoản người dùng bằng SĐT hoặc email (email cá nhân hoặc email doanh nghiệp) Kiểm tra các tùy chọn bên dưới để xem tùy chọn nào phù hợp nhất với bạn.

- Thêm từng thành viên Sử dụng

Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Không gian làm việc để thêm từng người dùng một hoặc hàng loạt. Bạn có thể dùng cách này nếu tạo tài khoản số lượng nhỏ.

- Thêm số lượng lớn thành viên bằng file excel

Thêm số lượng lớn người dùng vào mẫu file excel của chúng tôi, rồi tải nó lên. Đây là một lựa chọn tốt nếu bạn có một số lượng lớn người dùng để thêm. Ngay khi thêm người dùng, họ sẽ nhận được thông báo tức thì về lời mời đăng nhập tổ chức qua Email/SĐT mà bạn sử dụng để thêm họ vào tổ chức. Tham khảo HDSD cho quản trị viên Tài nguyên kĩ thuật để nắm rõ ngay các bước thiết lập.

GapoWork - Không gian làm việc số
sẵn sàng cho doanh nghiệp của bạn

Đăng ký ngay để sở hữu bộ giải pháp giúp tăng hiệu quả
kết nối và nâng cao hiệu suất đội ngũ!

Nhận tư vấn
GapoWork - Không gian làm việc số sẵn sàng cho doanh nghiệp của bạn

Bài viết liên quan