Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Bài viết gần đây

 • HƯỚNG DẪN CHO DOANH NGHIỆP (P2)- Triển khai

  HƯỚNG DẪN CHO DOANH NGHIỆP (P2)- Triển khai

  Triển khai thành công Triển khai GapoWork cho tổ chức của bạn theo 5 Trụ cột của thành công. Cách triển khai thành công Triển khai Không gian làm việc trên Gapowork cho tổ chức của bạn theo 5 Trụ cột của thành công. 5 Trụ cột của thành công là phương pháp được phát triển dựa trên hàng nghìn lần triển khai Không gian làm việc thành công. Bạn nên hoàn tất từng trụ cột này trong vòng 30 ngày trước thời điểm triển khai dự kiến nhằm tạo ra cộng đồng bền vững và thịnh vượng trên Không gian làm việc.
 • HƯỚNG DẪN CHO DOANH NGHIỆP (P1) - Chuẩn bị

  HƯỚNG DẪN CHO DOANH NGHIỆP (P1) - Chuẩn bị

  Chuẩn bị triển khai 1. Thống nhất động lực để tạo ra giá trị Bằng việc xác định những mục tiêu và kế hoạch rõ ràng của doanh nghiệp mà GapoWork có thể mang lại giá trị, việc triển khai không chỉ là tiếp cận một công cụ giao tiếp nội bộ thay thế cho các công cụ hiện thời, mà sẽ là quá trình liên quan đến việc thúc đẩy sự thay đổi có ý nghĩa cho tổ chức/doanh nghiệp. Một số giá trị có thể kể đến như: - Gắn kết nhân sự - Tương tác hiệu quả - Truyền thông nhanh chóng - Thu hẹp khoảng cách
 • HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI NHANH

  HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI NHANH

  Hướng dẫn triển khai nhanh Hướng dẫn này sẽ đưa ra  các bước quan trọng để bạn triển khai GapoWork thành công cho 100 người trở xuống. Bạn có mặt ở đây vì đã quyết định thay đổi cách kết nối, giao tiếp và trao đổi công việc trong tổ chức của mình với GapoWork. Điều đó thật sự rất tuyệt vời và chúng tôi cực kỳ nóng lòng muốn thấy bạn bắt đầu. Thay đổi cách làm việc của tổ chức thực sự là một dự án lớn, nhưng chúng tôi sẵn lòng trợ giúp. Hướng dẫn triển khai nhanh này dựa trên hàng nghìn trường h