Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Lịch sử hoạt động

Lịch sử hoạt động

Chỉ có Quản trị viên của hệ thống hoặc Quản trị viên được thêm quyền xem Lịch sử hoạt động mới có có thể xem phần Lịch sử hoạt động của tổ chức.

 Tại giao diện màn hình trang chủ Quản trị viên chọn phần "Lịch sử hoạt động" tại thanh tính năng bên trái màn hình.

 

Lịch sử Đăng nhập - Bảo mật

 • Bước 1: Tại giao diện Lịch sử hoạt động chọn "Đăng Nhập - Bảo Mật".

 • Bước 2: Tại phần Đăng nhập - Bảo mật chọn vào ô "Hiển thị" sau đó chọn một trong các trường thông tin sau:
  - Tất cả
  - Lịch sử đăng nhập
  - Phần quyền quản trị viên
  - Đặt lại mật khẩu thành viên
  - Vô hiêu hóa/ Bỏ vô hiệu hóa.

Bước 3: Chọn thời gian muốn xem dữ liệu.

 

Lịch sử Quản lý thành viên

 • Bước 1: Tại giao diện Lịch sử hoạt động chọn "Quản lý thành viên".

 • Bước 2: Tại phần "Quản lý thành viên" chọn vào ô "Hiển thị" sau đó chọn các trường thông tin sau:
  - Tất cả
  - Thêm thành viên
  - Sửa thông tin thành viên
  - Hoạt động nhóm
  - Sửa thông tin tổ chức.

 • Bước 3: Chọn thời gian muốn xem dữ liệu.