Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Feed

Feed sẽ hiển thị theo từng workspace

 1. Feed follow

  Hiển thị bài viết của chính mình, của bạn bè, của người theo dõi, các group có tham gia
  Đối với các bài post được post trong cùng khoảng thời gian, thứ tự ưu tiên hiển thị như sau:
  - Bài viết trong nhóm mặc định (toàn tổ chức)
  - Bài viết trong nhóm có tham gia
  - Bài viết của bạn bè/ các cá nhân mình theo dõi
  - Bài cá nhân 
  - Bài viết trong group có theo dõi
  Trong vòng 12 tiếng, cá nhân có đăng >=2 bài viết, 2 bài sẽ hiển thị dạng gộp bài
  Có thể ẩn từng bài viết để không hiển thị ở feed follow
 2. Feed group

  Hiển thị những bài viết thuộc group mà bản thân đã tham gia (trừ những group bỏ theo dõi)
  Thứ tự ưu tiên hiển thị như feed follow
  Có thể ẩn từng bài viết để không hiển thị ở feed group
 3. Feed timeline

  HIển thị những bài viết cá nhân đăng