Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Lưu trữ bài viết

Tại GapoWork, người dùng có thể dễ dàng lưu trữ các bài viết quan trọng và tìm kiếm lại các bài viết đó với tính năng Lưu bài viết.

1. Lưu bài viết:

Với giao diện Web, tại bài viết muốn Lưu, người dùng chọn vào biểu tượng ba chấm và chọn Lưu bài viết.

Sau khi thao tác lưu thành công, màn hình sẽ hiển thị:

Với giao diện app,người dùng thao tác tương tự với Web

2. Bỏ lưu bài viết

Để bỏ lưu bài viết, với giao diện Web, người dùng chọn vào biểu tượng ba chấm và chọn Bỏ lưu bài viết.

Thực hiện tương tự với giao diện app

3. Xem lại các bài viết đã lưu

Để tìm lại các bài viết đã lưu, với giao diện Web, chọn vào Trang chủ (biểu tượng ngôi nhà). Phía trái giao diện, lựa chọn Bài viết đã lưu.

Với giao diện app, người dùng chọn biểu tượng ba dòng kẻ và lựa chọn Bài viết đã lưu.

Chúc bạn sử dụng tính năng hiệu quả!