Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Ghi nhận thành viên trong tổ chức

Ghi nhận thành viên trong tổ chức

Để Ghi nhận một hoặc nhiều thành viên trong tổ chức thực hiện theo các bước sau:

Ghi nhận một thành viên (Tại trang cá nhân)

 • Bước 1: Vào trang cá nhân của thành viên muốn Ghi nhận sau đó chọn mục "Ghi nhận".

 • Bước 2: Chọn Huy hiệu mà bạn muốn Ghi nhận trên danh sách. 

 • Bước 3: Viết nội dung muốn chia sẻ và bấm "Ghi nhận" để hoàn thành bài viết.

 

 Ghi nhận một hoặc nhiều thành viên (Tại trang chủ)

 • Bước 1: Tại giao diện trang chủ, chọn "Ghi nhận"

 • Bước 2: Tìm và tích vào ô bên cạnh tên các thành viên bạn muốn Ghi nhận.

 • Bước 3: Bấm "Xong" để hoàn thành chọn thành viên muốn Ghi nhận
 • Bước 4: Chọn Huy hiệu bạn muốn Ghi nhận trên danh sách

 • Bước 5: Viết nội dung muốn chia sẻ và bấm "Ghi nhận" để hoàn thành bài viết.

Lưu ý: 

 • Phần Huy hiệu đặc biệt chỉ có khi Quản trị viên của tổ chức cài đặt bạn là người được sử dụng các Huy hiệu đặc biệt.
 • Các bài viết Ghi nhận sẽ được hiển thị trên trang cá nhân của người được ghi nhận và trang chủ của tất cả thành viên trong tổ chức.
 • Các bài viết Ghi nhận đã được gửi đi thì
  -  Người Ghi nhận: Có thể chỉnh sửa nội dung Ghi nhận và không thể xóa được bài viết.
  -  Người được Ghi nhận: Không thể chỉnh sửa và xóa Ghi nhận.