Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Tìm kiếm (Trang chủ)

Phạm vi tìm kiếm: trong workspace
Đối với bản web
Bước 1: Truy cập vào https://www.gapowork.com/
Bước 2:
Trên thanh header của GapoWork, click vào "Tìm kiếm trong tổ chức" => Hiển thị màn hình tìm kiếm


Bước 3: Nhập từ/cụm từ/số cần tìm kiếm ở ô Tìm kiếm trên GapoWork


Bước 4: Hiển thị kết quả tìm kiếm (tìm kiếm tương đối). Nhấn vào kết quả tìm kiếm để đi đến được kết quả
Tab tất cả: hiển thị tất cả các kết quả tìm kiếm được bao gồm: thành viên, nhóm, bài viết nhóm, tài liệu

Tab thành viên: có thể tìm kiếm thành viên bằng tên hoặc mail (hoặc prefix mail), số điện thoại

Kết quả tìm kiếm bằng tên

Kết quả tìm kiếm bằng mail


Kết quả tìm kiếm bằng prefix mail

Kết quả tìm kiếm bằng số điện thoại

Tab nhóm: có thể tìm kiếm nhóm bằng tên nhóm

Tab bài viết nhóm: có thể tìm kiếm các bài viết trong nhóm bằng cách nhập một phần nội dung (từ, kí tự) của bài viết đó (chỉ tìm kiếm trong những nhóm có tham gia)


Tab tài liệu: tìm kiếm bằng tên của tài liệu đính kèm của những bài viết trong nhóm bằng cách một 1 phần tên của file (chỉ tìm kiếm trong những nhóm có tham gia)


Đối với bản mobile
Bước 1: Truy cập vào app GapoWork

Bước 2: Ở màn hình Trang chủ, chọn biểu tượng kính lúp Tìm kiếm, nhập từ/cụm từ/số muốn tìm kiếm vào ô Tìm kiếm

Bước 3: Hiển thị kết quả tìm kiếm (kết quả tương tự như với web). Nhấn vào kết quả tìm kiếm để đi tới kết quả.