Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Quản lý phòng họp ( Bật/ Tắt phòng họp, Sửa phòng họp, Xóa phòng họp)

Quản lý phòng họp

Sau khi tạo phòng họp thành công, Quản trị viên hệ thống có thể quản lý phòng họp đã tạo ở màn Quản lý phòng họp

1. Bật/ Tắt phòng họp

Quản trị viện hệ thống có thể bật hoặc tắt phòng họp được tạo thành công. Khi bật phòng họp, thông tin phòng họp sẽ được hệ thống hiển thị để thành viên đặt phòng họp. Khi tắt phòng họp, thông tin phòng họp sẽ được hệ thống ẩn đi thành viên không đặt được phòng họp.

2. Sửa phòng họp

Quản trị viên hệ thống có thể sửa thông tin gồm:

  • Tên phòng họp, Khu vực, Địa điểm
  • Loại phòng: Phòng họp giới hạn, phòng họp thường không cần phê duyệt, phòng họp thường cần phê duyệt có thể tùy chọn chỉnh sửa vơi nhau.

Bước 1: Ở trang Quản lý phòng họp, nhấn biểu tượng [Cây bút] để sửa phòng họp

Bước 2: Ở của sổ Tạo phòng họp, nhấn [Lưu] để lưu các phòng họp sau khi đã chỉnh sửa xong.

3. Xóa phòng họp

Quản trị viên hệ thông có thể xóa phòng họp đã tạo trước đó. Phòng họp đã xóa sẽ mất đi và không hiển thị trên hệ thống của tổ chức.

Bước 1: Ở trang Quản lý phòng họp, nhấn biểu tượng [Hình thùng rác] để thực hiện xóa phòng họp

Bước 2: Ở cửa sổ xóa phòng họp, nhấn nút [Xóa] để xóa phòng họp, nhấn nút [Hủy] để hủy bỏ việc xóa phòng làm việc.