Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Đăng nhập

1. Đăng nhập bằng Email/ Số Điện Thoại

Với web, ở màn hình đăng nhập, user đã có tài khoản nhập thông tin Email/ Số Điện Thoại và mật khẩu , ấn " Tiếp tục" sẽ đăng nhập vào được màn hình chính của GapoWork.

Với mobile, ta làm tương tự như web.

2. Đăng nhập bằng Mã Định Danh

User vào màn đăng nhập ấn "Tiếp tục với mã định danh". User nhập thông tin và ấn " Đăng nhập" sẽ đăng nhập vào màn hình chính của GapoWork.

3. Đăng nhập bằng Google/ Microsoft

User vào màn hình đăng nhập ấn " Đăng nhập bằng Google/ Microsoft". User nhập thông tin và ấn đăng nhập sẽ đến màn hình chính của GapoWork.

4. Đăng nhập bằng SSO

User vào màn hình chính đăng nhập ấn "Đăng nhập một lần SSO". User nhập thông tin và ấn đăng nhập sẽ đến màn hình chính của GapoWork.